Horeca exploitatievergunning

Wat u moet weten

Om een vergunning aan te vragen zijn de volgende gegevens nodig:

 • naam, adres, geboortedatum en -plaats van de aanvrager (s) /eigenaar/exploitant (en)
 • naam van het horecabedrijf
 • bedrijfsomschrijving
 • gewenste openingstijden (dagen en uren)

Ook moet u de volgende documenten meenemen bij afspraak of uploaden bij digitale aanvraag:

 • een recente verklaring omtrent gedrag (VOG)
  Deze verklaring moet uiterlijk 3 maanden voor de datum waarop u de vergunningaanvraag horeca exploitatievergunning indient zijn afgegeven.

  Heeft u een eenmanszaak dan is de procedure als volgt: de contactpersoon en u vullen een deel van het aanvraagformulier in. Vervolgens gaat u hiermee naar de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u woonachtig bent om de 'verklaring omtrent gedrag' aan te vragen. Bij alle andere rechtsvormen (V.O.F., B.V. etc.) moet u de verklaring aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het aanvraagformulier kunt u downloaden vanaf de website van rijksoverheid.
 • een bouwtekening van de oppervlakte van de inrichting, waarbij de tekening de huidige situatie moet weergeven
 • een voorlopige koop/huurovereenkomst
 • bedrijfsplan

Kosten

De legeskosten voor de vergunning zijn € 253,45.

Een wijziging van een vergunning (wijzigen inrichten horecabedrijf of wijzigen rechtsvorm bestaand horecabedrijf) kost € 149,80.

Let op

Wanneer u als horeca-ondernemer bedrijfsmatig alcoholhoudende dranken gaat verstrekken is hiervoor een alcoholwetvergunning vereist.