Horeca exploitatievergunning

Wat u moet weten

Om een vergunning aan te vragen zijn de volgende gegevens nodig:

 • naam, adres, geboortedatum en -plaats van de aanvrager (s) /eigenaar/exploitant (en)
 • naam van het horecabedrijf
 • bedrijfsomschrijving
 • gewenste openingstijden (dagen en uren)

Ook moet u de volgende documenten meenemen bij afspraak of uploaden bij digitale aanvraag:

 • een recente verklaring omtrent gedrag (VOG)
  Deze verklaring moet uiterlijk 3 maanden voor de datum waarop u de vergunningaanvraag horeca exploitatievergunning indient zijn afgegeven.

  Heeft u een eenmanszaak dan is de procedure als volgt: de contactpersoon en u vullen een deel van het aanvraagformulier in. Vervolgens gaat u hiermee naar de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u woonachtig bent om de 'verklaring omtrent gedrag' aan te vragen. Bij alle andere rechtsvormen (V.O.F., B.V. etc.) moet u de verklaring aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het aanvraagformulier kunt u downloaden vanaf de website van rijksoverheid.
 • een bouwtekening van de oppervlakte van de inrichting, waarbij de tekening de huidige situatie moet weergeven
 • een voorlopige koop/huurovereenkomst
 • bedrijfsplan

Kosten

De legeskosten voor de vergunning zijn € 253,45.

Een wijziging van een vergunning (wijzigen inrichten horecabedrijf of wijzigen rechtsvorm bestaand horecabedrijf) kost € 149,80.

Let op

Wanneer u als horeca-ondernemer bedrijfsmatig alcoholhoudende dranken gaat verstrekken is hiervoor een alcoholwetvergunning vereist.

Voor de handhaving van de Alcoholwet, Apv en Wok is in de Sanctiestrategie Horeca Purmerend Beemster een eenduidig en uniform afwegingskader neergelegd. Bij een overtreding is duidelijk welke sancties er gelden.