Horeca festiviteit melding

Wat u moet weten

Het doen van een melding betekent geen totale vrijbrief. Het blijft verboden geluidhinder te veroorzaken, dit ter bescherming van omwonenden en de omgeving.
Het betreft festiviteiten die vanuit de horeca-inrichtingen plaatsvinden.