Huisvestingsvergunning

Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkope huurwoning te mogen wonen.

Aanvragen

Contact

Team Wonen 0299 - 452 452

Voor wie

U heeft een huisvestingsvergunning nodig als u gaat wonen:

  • in een woning met een huur tot € 720,40 per maand
  • in een koopwoning van iemand anders waarvoor u een huur tot € 720,40 per maand betaald
  • gratis mag wonen in een koopwoning van iemand anders

Huurt u van een woningcorporatie

Huurt u een woning via een woningcorporatie zoals Intermaris, Wooncompagnie, Rochdale of Woonzorg Nederland (of een andere woningcorporatie), dan wordt de huisvestingsvergunning rechtstreeks door uw verhuurder geregeld bij het tekenen van het huurcontract.

Huurt u van een andere verhuurder

Huurt u de woning van een andere verhuurder, dan meldt de verhuurder dat bij de gemeente en wordt aan de huurder een aanvraagformulier voor huisvestingsvergunning toegestuurd.

Er is geen huisvestingsvergunning nodig bij:

  • een nieuwbouw koopwoning waar u als eigenaar zelf gaat wonen
  • een koopwoning in de bestaande bouw waar u als eigenaar zelf gaat wonen
  • het huren van een onzelfstandige woonruimte bijvoorbeeld een kamer.

Voorwaarden

  • u bent minimaal 18 jaar oud

De leden van het huishouden van de woningzoekende hebben

  • de Nederlandse nationaliteit
  • een geldig paspoort van de Europese Unie (EU)
  • Europese Economische Ruimte (EER) of een geldige verblijfsvergunning

Inkomensgrens voor sociale huurwoningen van woningcorporaties

Voor woningen met een kale huur tot € 737,14 mag het gezamenlijk inkomen van uw huishouden niet hoger zijn dan € 43.574,00 bruto per jaar. De inkomenseisen gelden alleen voor nieuwe woningtoewijzingen; lopende huurcontracten blijven ongewijzigd.

Inkomensgrens voor particuliere huurwoningen

Voor een particuliere huurwoning met een rekenhuur tot € 720,40 mag het gezamenlijk inkomen van uw huishouden niet hoger zijn dan € 44.360,00

Kosten

De legeskosten voor de vergunning zijn € 47,00.