Hulp bij het huishouden

Wat u moet weten

Hulp bij het huishouden gaat om verschillende taken: van licht huishoudelijk werk zoals opruimen, afstoffen en afwassen tot zwaar huishoudelijk werk zoals stofzuigen, dweilen en de was verzorgen. Daarnaast is het in uitzonderlijke situaties mogelijk om hulp te krijgen bij het bereiden van maaltijden of het verzorgen van kinderen.

Kosten

Eigen bijdrage

Als u gebruik maakt van de Wmo betaalt u een eigen bijdrage, het abonnementstarief.

De hoogte van de eigen bijdrage is € 19 per maand. Als u gehuwd bent of samenwoont en minimaal 1 van u nog onder de AOW-gerechtigde leeftijd is betaalt u € 0,00.

De eigen bijdrage betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U betaalt zolang u gebruik maakt van de Wmo, maar nooit meer dan de kostprijs van de hulp of voorziening.

Wie levert

De gemeente heeft met een groot aantal zorgaanbieders contracten afgesloten voor hulp bij het huishouden.

Onder voorwaarden kunt u ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget (Pgb) waarmee u zelf de hulp kunt inkopen bij een professionele aanbieder of een persoon naar eigen keuze.