Ik wil iets melden aan de gemeente

Openbare ruimte
Melden van bijvoorbeeld een verdwenen putdeksel, een verzakte stoep, overlast, afval of hondenpoep in uw straat, kapotte speeltoestellen, niet-werkende lantaarnpalen, onkruid, een dood dier in het water of het snoeien van groen. Ernstige problemen lossen we zo snel als mogelijk op. Minder dringende zaken plannen we in. Melden kan ook buiten kantooruren.

Zorgmelding
Wat te doen als u zich ernstig zorgen maakt over iemand

Woon- adres- of uitkeringsfraude
elke vorm van fraude wordt door een team van handhavers, sociaal rechercheurs, politie en woningcorporaties onderzocht

Handhavingsverzoek
als u denkt dat iemand de regels overtreedt, kunt u een verzoek tot handhaving bij de gemeente indienen. Een toezichthouder gaat dan onderzoek ter plaatse uitvoeren.

Datalek
als u (ongewild) in aanraking komt met gevoelige gegevens van iemand anders.

Gevonden of verloren voorwerp, huisdier

Calamiteit buiten kantooruren