Erfgoed

Plattegrond van Purmerend van J Blaeu in 1650

De stad Purmerend en Beemsterpolder hebben samen een lange geschiedenis. Purmerend begon in de middeleeuwen als klein vissersdorpje aan de Where en groeide uit tot de marktstad van de regio. In de 2e helft van de 20ste eeuw werd de stad een van ruim groeikernen van Nederland. Inmiddels is het de woonplaats van 80.000 mensen. Gemeente Purmerend heeft veel erfgoed en wil dit beter zichtbaar en bekender maken.

Beemster was een meer dat 400 jaar geleden werd drooggemalen. sindsdien is het een landbouwgebied dat in 1999 de UNESCO Werelderfgoed-status kreeg. Sinds 1 januari 2022 is Beemster onderdeel van gemeente Purmerend.

Gemeenten moeten bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening houden met cultuurhistorische waarden. Dit is vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Hiervoor moet het bekend zijn over welke cultuurhistorische waarden de gemeente beschikt en moet kennis over de waarden zelf aanwezig zijn. Met het opstellen van de erfgoedkaarten heeft de gemeente aan deze verplichting voldaan.

Ondanks dat een groot deel van Purmerend pas in de afgelopen tientallen jaren is gebouwd, heeft de stad toch een eeuwenoude geschiedenis. Begonnen als klein vissersdorpje, gelegen tussen de meren Beemster, Purmer en Wormer, groeide Purmerend vanaf de 17e eeuw uit tot de marktstad van de regio. In de 20ste eeuw wordt Purmerend een groeikern en woonplaats van vele tienduizenden mensen.

Lees meer op de pagina's geschiedenis van Purmerend en geschiedenis van Beemster.

In Purmerend en De Beemster staan allerlei rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Op de pagina Monumenten vindt u een overzicht.

Wilt u een beschermd monument verbouwen, onderhouden of restaureren, dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten kunt u onder voorwaarden een instandhoudingsubsidie krijgen.

Archeologisch onderzoek is onderdeel van de omgevingsvergunningprocedure. Gaat u slopen, bouwen of op een andere wijze de bodem verstoren in een gebied met archeologische waarde, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Slot Purmersteijn in Purmerend
Villa Clementine in 1908
Kaasfabriek De Tijd in 1929