Purmerend Pride

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen in Purmerend open en veilig zichzelf kan zijn. Dat je de vrijheid hebt om te houden van wie je wilt en dat je zichtbaar jezelf kunt zijn. In Purmerend worden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder Purmerend Pride, voor de lhbti+ gemeenschap én om de sociale inclusie in de Purmerendse samenleving te bevorderen. Dit doen we samen met verschillende organisaties uit Purmerend en Beemster.

Er komt een Regenboog Raad die de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd zal adviseren over lhbti+ gerelateerde zaken. Hierin zullen inwoners uit Purmerend en Beemster zitting nemen op persoonlijke titel. U kunt zich aanmelden van woensdagavond 22 februari tot vrijdag 24 maart 2023 door het aanmeldformulier voor kandidaatstelling voor de Regenboog Raad.

Ondersteuning Regenboog Raad

De gemeente is initiatiefnemer van de oprichting van een raad. Movisie zal in 2023 de Regenboog Raad ondersteunen bij het praktisch vormgeven van de rol van de raad. De leden van de raad bepalen gezamenlijk hoe zij invulling geven aan hun rol en welke prioriteiten zij stellen. Movisie zal hen hierbij ondersteunen, onder andere door het delen van goede voorbeelden uit andere gemeenten, het organiseren van kennissessies over verschillende thema’s, het begeleiden bij het in kaart brengen van het netwerk van de leden en het organiseren van uitwisseling.

Er komt een Regenboog Raad die de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd zal adviseren over lhbti+ gerelateerde zaken. Hierin zullen inwoners uit Purmerend en Beemster zitting nemen op persoonlijke titel.

Op woensdag 22 februari organiseert de gemeente een lanceringsbijeenkomst voor de Regenboog Raad. Inwoners worden uitgenodigd om deze avond bij te wonen. De bijeenkomst is erop gericht om inwoners te informeren over de Regenboog Raad en hen te enthousiasmeren om zich aan te melden. Na de bijeenkomst zal de werving van start gaan voor de leden van de raad.

Ondersteuning Regenboog Raad

De gemeente is initiatiefnemer van de oprichting van een raad. Movisie zal in 2023 de Regenboog Raad ondersteunen bij het praktisch vormgeven van de rol van de raad. De leden van de raad bepalen gezamenlijk hoe zij invulling geven aan hun rol en welke prioriteiten zij stellen. Movisie zal hen hierbij ondersteunen, onder andere door het delen van goede voorbeelden uit andere gemeenten, het organiseren van kennissessies over verschillende thema’s, het begeleiden bij het in kaart brengen van het netwerk van de leden en het organiseren van uitwisseling.

De lanceringsbijeenkomst van de Regenboog Raad is op 22 februari om 19.00 uur in het Stadhuis. Aanmelden is niet nodig.

Na afloop van deze bijeenkomst kunnen geïnteresseerden zich op deze pagina online inschrijven voor de Regenboog Raad. Dit kan van 22 februari tot 24 maart 2023.

We vragen deze dag extra aandacht voor acceptatie van LHBTI’ers (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele personen). Iedereen moet zich namelijk geaccepteerd en veilig kunnen voelen, ongeacht geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Ketikoti is een van oorsprong Surinaamse feestdag, jaarlijks op 1 juli, ter viering van de afschaffing van de slavernij. De naam stamt uit het Sranantongo en betekent 'ketenen gebroken'. Ook in Nederland wordt Ketikoti gevierd.

Purmerend Pride is een ruime week vol activiteiten voor lhbti+ Purmerenders en voor mensen die zich in willen zetten voor meer inclusie van lhbti+ mensen in Purmerend. Elk jaar organiseert de gemeente samen met partners de Purmerend Pride (voorheen Regenboogweek).

Coming-Outdag (11 oktober) is de dag waarop je viert dat iedereen open kan zijn over wie ze zijn. In Nederland vieren we Coming-Outdag sinds 2009, in de Verenigde Staten viert men het al sinds 1988. Traditiegetrouw gaat op 11 oktober de regenboogvlag op veel plekken hoog in de vlaggenmast en worden er allerlei activiteiten georganiseerd rondom uit de kast komen. bron: GSA Netwerk

Met de gedenkdag staan we stil bij de honderden trans* personen die jaarlijks door geweld of zelfmoord om het leven zijn gekomen. Het geweld en de zelfmoordpogingen zijn een hard signaal dat trans* personen nog een lange weg te gaan hebben voordat ze overal in de wereld een veilig leven kunnen leiden. Bron: Transgender Netwerk

Sinds een aantal jaren wordt er op een groot aantal scholen in Purmerend op de tweede vrijdag van december Paarse Vrijdag gevierd. De dag dat iedereen zich solidair toont ten opzichte van diverse sekse-, gender- en seksuele identiteiten door iets paars te dragen, bijvoorbeeld paarse kleding. Dit wordt georganiseerd door Gender Sexuality Alliances (GSA’s) op scholen en COC Nederland. Naast dat het oogt als een vrolijk feestje, werkt het zo goed, dat Regenbooggemeenten nu steeds vaker de GSA’s faciliteren en scholen stimuleren een GSA op te zetten. Website GSA

Paarse vrijdagkrant

De Paarse Vrijdag Krant (PVK) wordt ook in Purmerend uitgebracht en heeft als doel om Paarse Vrijdag extra sterk te maken op elke school. Het inzetten van de PVK is een effectieve manier om Paarse Vrijdag onder de aandacht te brengen bij leerlingen en docenten. De PVK stelt persoonlijke verhalen van leerlingen centraal en laat zien waarom Paarse Vrijdag belangrijk is voor elke leerling. Het thema van de dag wordt uitgelicht aan de hand van leerzame en aantrekkelijke artikelen. De krant is een makkelijk en goedkope tool om het gesprek op gang te brengen, maar kan ook worden ingezet als lesmateriaal. Aan de hand van een uitgebreide docentenhandleiding kan elke leraar de PVK inzetten op de manier die bij de school past. Website Paarse vrijdagkrant

  • Elke 2e dinsdag van de maand contact avond (tgng)
  • Elke laatste vrijdag van de maand ReR Kitchen (st. ReR)
  • Elke laatste zaterdag van de maand LHBTI café (café Alonso)
  • 1e zondag van het kwartaal Café Pride Purmerend starten weer in juli (st. ReR met Odion) voor mensen met een beperking
  • Elke 3e zaterdag van de maand Café Pride Wormer (Odion met St. ReR)

Kijk op de website van RER Purmerend voor alle informatie!

  • Iedere tweede vrijdag van de maand is er een contactavond bij Stichting Transgenders Noord-Holland
  • Elke laatste zaterdag van de maand LHBTI café (café Alonso)

Kijk op de website van Stichting Transgenders Noord-Holland voor alle informatie!

Diversiteit en inclusie zijn nog niet de norm in onze samenleving. Zo krijgen mensen van kleur, lhbti+ personen, mensen met een beperking en vrouwen nog altijd te maken met discriminatie en geweld. Nog lang niet iedereen kan zichzelf zijn, ook niet op het werk. In Purmerend ligt de focus voor een groot deel op lhbti+ jongeren. Veel hebben te maken met negatieve reacties van leeftijdsgenoten, pesten en geweld. Ook zijn zij meer kwetsbaar voor bijvoorbeeld depressie en zelfmoord. De regenboogvlag symboliseert dat iedereen uniek is en erbij hoort. Lhbti+ staat voor: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi+ mensen, transgender personen, intersekse personen, queer-personen en anderen.

4 mensen en een regenboogvlag

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners zijn inclusiespecialist Barbara Oud, Stichting Roze en Regenboog, Stichting Transgenders Noord-Holland, Roze in Blauw Politienetwerk, Purmerends Museum, Clup Welzijn, Spurd, Theater De Verbeelding, Pop- & Cultuurpodium P3, Filmhuis Purmerend, NKT, Theater de Purmaryn, Muziekschool Waterland, Bibliotheek Waterland, Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland, Paarse Vrijdagkrant, COC Nederland, Movisie, de Gender Sexuality Alliance (GSA), Discussiëren Kun Je Leren, de Politie, GGD Zaanstreek-Waterland, Dijklander Ziekenhuis, IHLIA archief, Zorgcirkel, Woonzorg, Leviaan, Levvel, Evean, Intermaris, Wooncompagnie, Rochdale, PSG, Clusius College en Stichting Wonen en Zorg Purmerend .

Voor vragen of hulp kun je ook terecht bij maatschappelijk werk in je eigen buurt, via de Sociale Wijkteams, kijk op de website van Sociale Wijkteams Purmerend voor contactgegevens en informatie.

Discriminatie melden

Als u te maken krijgt met discriminatie, dan kunt u dit melden bij Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/ Waterland. Iedereen kan bij hen terecht voor steun en advies bij alle vormen van discriminatie en ongelijke behandeling.

Roze in Blauw

Roze in Blauw is het politienetwerk voor LHBTI-gemeenschap. Wilt u iemand van Roze in Blauw spreken? Bel dan met 088 169 1234. Mailen kan ook via rozeinblauw@politie.nl. U kunt uiteraard ook altijd terecht via de algemene politiekanalen en bureaus. Let op: bel bij spoed altijd 112!

Sociale kaart Clup Welzijn

Bekijk de sociale kaart van Clup Welzijn via deze website.

IHLIA archief

Het IHLIA archief is dé erfgoedorganisatie op het gebied van lhbti+ in Nederland, en heeft de grootste collectie lhbti+ materialen in Europa. In de Openbare Bibliotheek Amsterdam verzamelt, bewaart en ontsluit het IHLIA archief relevante informatie over lhbti+ personen en hun geschiedenis, leefwereld en cultuur. Kijk voor meer informatie op de website van IHLIA.

Afbeelding
amfitheater met gedicht en graffiti kunstwerk
Afbeelding
langwerpige regenboog met tekst: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.