Dit doen onze handhavers in de buurt

De handhavers van de gemeente Purmerend werken aan de leefbaarheid en veiligheid van de stad. Hiervoor werken we wijkgericht. Omdat we vaak in de buurt zijn, zien we snel waar we kunnen helpen en problemen kunnen voorkomen of oplossen. We werken aan schone, goed onderhouden, en veilige wijken.

In de wijk ziet u vaak dezelfde handhavers die goed op de hoogte zijn van de problemen of knelpunten. Samen met buurtbewoners, partners en ondernemers zoekt de wijkhandhaver naar een oplossing.

Onze handhavers controleren op gemeenteregels en sommige wetten. Dit komt neer op toezicht en handhaving op onder andere:

 • parkeeroverlast
 • afval op straat
 • overlast van jeugd
 • hondenpoep
 • fietswrakken
 • horecaoverlast
 • overlast van rijdend verkeer (fietsers en brommers in het voetgangersgebied)
 • verkeerd aanbieden huisvuil
 • vuurwerkoverlast
 • loslopende honden
 • autowrakken
 • evenementen
 • illegale kap enzovoort.

Buitengewoon opsporingsambtenaren

Alle handhavers zijn buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Handhavers zijn te herkennen aan hun uniform, voorzien van het BOA logo. Soms werken handhavers in burgerkleding. Alle handhavers beschikken over een BOA legitimatiebewijs en kunnen zich legitimeren.

Verschil politieagent en buitengewoon opsporingsambtenaar

Een politieagent heeft een algemene opsporingsbevoegdheid en mag alle strafbare feiten opsporen. Een boa heeft meestal een beperkte opsporingsbevoegdheid die afhangt van zijn functie en taak. De boa heeft een specifieke, afgebakende taak waarvoor hij/zij kan worden opgeleid.

Een boa mag

 • mensen aanspreken en de regels uitleggen
 • mensen officieel staande houden en de identiteit controleren
 • mensen waarschuwen en bekeuren
 • mensen aanhouden als ze worden verdacht van een strafbaar feit
 • geweld en handboeien gebruiken bij een aanhouding, als dat nodig is.

Wilt u in gesprek met handhavers over de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt of heeft u een vraag? Wij staan u graag te woord. Neem hiervoor contact op met het Klant Contact Centrum (0299) 452 452 zodat er een afspraak kan komen met een wijkhandhaver.


Ervaart u overlast in de openbare ruimte maak hiervan dan een melding voor team Handhaving.

Buiten de diensttijden van Handhaving kunt u bepaalde meldingen doen bij de politie via nummer 0900-8844.

Wanneer belt u 0900-8844?

De stelregel is: geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844! Op dit nummer kunt u terecht met al uw niet-spoedeisende vragen en problemen. Zo nodig wordt u snel doorgeschakeld naar het dichtstbijzijnde politiebureau. 0900-8844 is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar.

Handhaving werkt samen met

 • de politie
 • de brandweer
 • jongerenwerkers
 • Halt
 • woningcorporaties

De gemeenteregels staan in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en de Afvalstoffenverordening (ASV).

Daarnaast handhaven ze onder andere de Wegenverkeerswet en Alcoholwet.

Handhaver