Dorpsraad Beemster

De dorpsraden hebben als taken: - Behartigen algemene belangen van hun dorpskernen. - Bevorderen leefbaarheid van hun dorpskernen. - Verbeteren kwaliteit van de leefomgeving van hun dorpskernen. - Bevorderen communicatie tussen de dorpskernen en de Beemster.

De Beemster hecht waarde aan een goede communicatie met de dorpsraden. De wijkmanager Henk Noordhuis is het eerste aanspreekpunt voor de dorpsraden. Hij weet wat er speelt in het dorp dankzij zijn uitgebreide netwerk. De wijkmanager stimuleert de samenwerking in het dorp en heeft contact met bewoners, ondernemers, politie, organisaties, instellingen, woningcorporaties en scholen.