Over dorpen, buurten en wijken

De nieuwe gemeente Purmerend bestaat uit 4 dorpen en 7 wijken.

In de nieuwe gemeente Purmerend blijven de dorpsnamen gehandhaafd. Waar de naam Beemster van betekenis is, zoals in Droogmakerij De Beemster, blijft deze bestaan.

4 dorpen

De dorpen zijn Middenbeemster, Noordbeemster, Westbeemster en Zuidoostbeemster, de wijken Centrum, Gors, Overwhere, Purmer-Noord, Purmer-Zuid, Wheermolen en Weidevenne.

Wijken en buurten statistisch gezien

Landelijk worden statistische gegevens bijgehouden om bijvoorbeeld bevolkingsgroei en demografische gegevens per wijk of buurt te kunnen genereren. Hiervoor heeft elke gemeente in Nederland een indeling in wijken en buurten om deze gegevens bij te houden. De benaming van wijken en buurten is landelijk bepaald en zegt niets over de feitelijke benaming van bijvoorbeeld de Beemsterdorpen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is verantwoordelijk voor het coördineren en bijeenbrengen van de verschillende indelingen in de landelijke Wijk- en Buurtindeling. Elke gemeente is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de statistische indeling van een gemeente in wijken en buurten.

1 wijk, 4 buurten

Tot de fusiedatum was Beemster ingedeeld in 2 wijken: Beemster en Zuidoostbeemster en in 10 buurten. Deze indeling in 2 wijken deed geen recht aan de situatie in Beemster. Door de recente en geplande nieuwbouw klopten daarnaast de grenzen van sommige wijken en buurten niet meer. Het college van Beemster heeft op 8 september 2020 besloten om voor het bijhouden van statistische gegevens Beemster als 1 wijk te zien en deze wijk onder te verdelen in 4 buurten (Noordbeemster, Middenbeemster, Westbeemster en Zuidoostbeemster).

Gemeentelijke communicatie over dorpen

In gemeentelijke communicatie wordt, waar het over de dorpen van Beemster gaat, niet gesproken over wijken, maar over dorpen. Daar waar het voor onze werkwijze wenselijk of praktisch is, zal Beemster als geheel worden geduid bijvoorbeeld bij wijkgerichte handhaving of in het werk van de dorpsmanager/wijkmanager Beemster.