Wijkbudget aanvragen

Voor het organiseren van een activiteit in uw buurt kunt u (bewoner, bewonersgroep, bewonersorganisatie of de wijkkerngroep) een bijdrage aanvragen. De wijk- of dorpsmanager beslist over de aanvraag.

Houdt u hier rekening mee

  • U kunt alleen voor uw eigen buurt een aanvraag indienen.
  • De activiteiten moeten zich richten op bewoners uit uw buurt.
  • De wijk- of dorpsmanager beoordeelt uw aanvraag. Wanneer deze is goedgekeurd wordt het beschikbaar gestelde geld door ons zo spoedig mogelijk op de door u opgegeven rekening overgemaakt. Dit duurt maximaal 6 weken.

U bent als aanvrager van de bijdrage uit het wijkbudget verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de activiteit
  • de juiste besteding van de middelen (etenswaar en drank mag niet worden gedeclareerd uit dit budget)
  • het verzorgen van de afrekening

Wijkbudget aanvragen

Afhandeling

Binnen 10 weken na het uitvoeren van de activiteit stuurt u een overzicht van de gemaakte kosten, inclusief de originele bonnen naar wijkmanagement@purmerend.nl. U kunt ook een afspraak maken om de bonnen af te geven. Tel. (0299) 452 452.

Niet uitgegeven middelen worden door de gemeente teruggevorderd. U verplicht zich hierbij tot het terugstorten van het resterende bedrag.

Let op!

Voor sommige activiteiten geldt een vergunningplicht. U moet daarvoor zelf eerst een vergunning aanvragen bij de gemeente. Neem hiervoor contact op met de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (0299) 452 452.