Wijkkerngroep

Een wijkkerngroep bestaat uit bewoners die zich vrijwillig inzetten voor de wijk.

Deze vrijwilligers ondersteunen, namens de wijkbewoners de wijkmanager, door mee te helpen en/of mee te denken, te adviseren of op andere manieren actief te zijn voor de wijk. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget, waaruit kleine projecten mogelijk worden gemaakt. In Purmerend zijn twee wijkkerngroepen.

Wijkkerngroep Purmer-Noord

Wijkkerngroep Purmer-Zuid