Wijkmanager Gors

Zohra Azzouz is sinds 2021 wijkmanager van Gors, hiervoor is ze 4 jaar wijkmanager van Purmer-Zuid geweest. ‘Gors is een heel diverse wijk. Je hebt hier veel groen, zoals het Gorsebos maar ook stedelijke voorzieningen zoals de bibliotheek, het ziekenhuis en de brandweer'. De komende jaren wordt het gebied rondom de Waterlandlaan, bekend als het ‘Waterlandkwartier’, flink onderhanden genomen. In de komende 15 jaar komen er ruim 1500 woningen bij. ‘We zijn al druk bezig met de voorbereidingen, daar horen de bewoners ook bij. We hebben met bewoners door de wijk gewandeld en een aantal inloopbijeenkomsten in de bibliotheek georganiseerd’.

Zohra hecht veel waarde aan goed contact met inwoners. Bewoners laten meedenken en verbindingen leggen blijft een van de belangrijkste onderdelen van haar werk. ‘Ik ben een wijkmanager die dicht bij de mensen staat. Het liefst ga ik op locatie met de bewoners in gesprek. Ik ben niet iemand die achter mijn bureau bedenkt hoe het zou moeten. Een luisterend oor bieden en kijken naar de mogelijkheden, dat vind ik belangrijk.