Inkomensgrenzen MeerDoen-regelingen

Met verschillende regelingen en door het aanbieden van goedkope activiteiten, ondersteunt de gemeente inwoners met een laag inkomen.

Afhankelijk van het soort aanvraag verstaat de gemeente Purmerend onder een laag inkomen: een inkomen tot 120% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsuitkering. Is uw inkomen en uw vermogen lager dan de genoemde bedragen? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding. Onderstaande bedragen zijn netto en exclusief vakantietoeslag.

Normen per 1 januari 2021 120%
Personen tussen de 18 en 21 jaar  
Alleenstaande € 544
Gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar € 796
Gehuwd of samenwonend, één persoon ouder dan 21 jaar € 1.274
Personen tussen de 18 en 21 jaar met kind(eren)   
Alleenstaande ouder € 544
Gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar € 1.088
Gehuwd of samenwonend, één persoon ouder dan 21 jaar € 1.566
Personen tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd  
Alleenstaande € 1.314
Alleenstaande ouder/verzorger, met kinderen jonger
dan 18 jaar
€ 1.314
Gehuwd of samenwonend € 1.751
Personen met de pensioengerechtigde leeftijd  
Alleenstaande € 1.428
Alleenstaande ouder/verzorger, met kinderen jonger dan 18 jaar € 1.428
Gehuwd of samenwonend € 1.832
Bij verblijf in een zorginstelling  
Alleenstaande (incl verh. zorg verz. premie) € 649
Echtpaar of samenwonend € 871
Kostendelersnorm  
Tweepersoonshuishouden € 1.022
Driepersoonshuishouden € 924
Vierpersoonshuishouden € 876
Vijfpersoonshuishouden € 847
Vermogen  
Alleenstaande € 6.295
Alleenstaande ouder/gehuwden € 12.590

Vermogen

Bijvoorbeeld uw auto, caravan, motor, het (spaar-)geld op bank- of spaarrekening(en) van u en (indien van toepassing) uw partner en uw minderjarige kinderen waarvoor u zorg draagt. Ook een eigen woning in Nederland of in het buitenland is vermogen. Een deel van het vermogen telt de gemeente voor deze regeling niet mee. Dit heet het vrij te laten vermogen en wordt ieder jaar aangepast.

Voor 2021 gelden de volgende bedragen:

  • gezin of alleenstaande ouder € 12.590
  • alleenstaande € 6.295