Inzamelen van geld, goederen en werven donateurs

In Purmerend is een vergunning vereist voor het openbaar inzamelen van geld of goederen voor een goed doel (collecteren). Het werven van donateurs staat gelijk aan collecteren.

Wat u moet weten

Landelijk collecterooster

Jaarlijks stelt het Centraal Bureau Fondsenwerving een landelijk collecterooster op. Instellingen (met CBF-erkenning) die op het collecterooster staan, kunnen in Purmerend in aanmerking komen voor een vergunning. Een vergunning heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en geeft toestemming voor het houden van een collecte in de gemeente.

Instellingen die niet op het collecterooster staan

Op het collecterooster staan vrije perioden vermeld. De vrije periode is alleen bedoeld voor plaatselijke instellingen en instellingen die niet in het landelijk collecterooster zijn opgenomen. Instellingen die niet op het landelijk collecterooster staan, kunnen voor het collecteren in een vrije periode een vergunning aanvragen.

Particulier initiatief

Bij plotseling voorkomende omstandigheden kan er sprake zijn van een particulier initiatief. Hierbij kunt u denken aan rampen (bijvoorbeeld een aardbeving of tsunami). Dan is het ook mogelijk om in aanmerking te komen voor een vergunning. Hiervoor gelden de volgende eisen:

 • de aanvrager maakt gebruik van verzegelde collectebussen
 • de aanvrager telt de opbrengst onder toezicht van een willekeurige groep mensen en een vertegenwoordiger van de gemeente
 • de aanvrager stort het geld op het speciale gironummer van de actie en levert een stortingsbewijs in bij de gemeente
 • aan het einde van iedere collecteperiode moet een collectestaat worden ingeleverd bij de Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Voorwaarden

 • De aanvrager komt voor op het collecterooster.
 • De aanvrager is in het bezit van een CBF-erkenning; (Kijk hier voor het aanvragen van een CBF-erkenning.
 • De aanvrager is niet in het bezit van een CBF-erkenning, maar kan middels een akte van oprichting, statuten etc. aantonen dat de instelling betrouwbaar is.
 • Een instelling (met CBF-erkenning) moet jaarlijks vóór 1 januari (na bekendmaking van het landelijk collecterooster) aan de gemeente doorgeven of ze van de gereserveerde periode gebruik maakt.

Wanneer het collecteren door een instelling in de gereserveerde periode vervalt, wordt die betreffende periode als vrije periode aangemerkt.

Veel fundraisorganisaties vragen, namens instellingen die voorkomen op het landelijk collecterooster, een vergunning aan voor het collecteren tijdens de vrije periode. Hiervoor wordt geen vergunning verleend.

Voor een vergunning voor het collecteren in een vrije periode geldt:

 • de in te zamelen middelen worden besteed aan een doel dat niet wordt vertegenwoordigd door een instelling die wel op het collecterooster staat,
 • het doel waarvoor ingezameld wordt ligt niet in de controversiële sfeer en stuit niet op weerstand bij de bevolking,
 • bij huis-aan-huis inzameling of inzameling op de openbare  weg is er voor de desbetreffende periode niet eerder een vergunning afgegeven. 

Kosten

De legeskosten voor de vergunning zijn  € 47,00.