IOAW-uitkering

Voor wie?

U kunt in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) als u een oudere werknemer bent en uw uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) is afgelopen.

Wat u moet weten

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen hebt en:

  • op of na uw 50ste werkloos bent geworden en een volledige WW-uitkering heeft ontvangen
  • op of na uw 50ste recht heeft gekregen op een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en u dit recht weer verliest omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt bent bevonden

Aanvragen

  • Wanneer: na afloop van uw - meer dan 3 maanden genoten - loongerelateerde WW-uitkering (en eventuele vervolguitkering).
  • Waar: bij de balie in het stadhuis. Neem een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) mee bij de eerste melding voor een uitkering.