Jeugdfonds Sport & Cultuur

Voor wie, voorwaarden

  • Uw kind is jonger dan 21 jaar
  • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen, wanneer de ouders her zelf geen financieringsmogelijkheden voor hebben. Doorgaans gaat dit om ouders met een maximaal gezamenlijk inkomen van 120% van het sociaal minimum. Maar er kunnen afwijkende situaties zijn.
  • Voor een kind kan een aanvraag worden gedaan voor zowel sport als cultuur. Dit mogen per jaar maximaal 3 aanvragen zijn voor een totaalbedrag van maximaal € 425,-. Een aanvraag kan voor kortere duur dan één jaar zijn. Wel moet de aanvraag als doel hebben dat uw kind structureel mee kan doen. Mocht er na het betalen van de contributie geld over zijn, dan is het mogelijk om voor het resterende bedrag (maximaal € 100,-)  sportkleding of attributen aan te vragen.
  • De vergoeding wordt rechtstreeks betaald aan de sportvereniging of de aanbieder van culturele activiteiten. U ontvangt dus zelf geen geldbedrag.
  • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt geen contributie en/of attributen met terugwerkende kracht.

Aanvragen

U kunt zelf geen aanvraag indienen, hiervoor kunt u zich wenden tot een intermediair.

Een intermediair is bijvoorbeeld iemand van het wijkteam, maar ook uw casemanager bij de gemeente, of een maatschappelijk werker op een school.

Weet u niet bij welke intermediair u terecht kunt? Bel dan met de gemeente 0299 - 452 452 of met Clup welzijn 0299 - 480 630.