Kadernota 2016 - 2019

De nota is als volgt opgebouwd:

  • Inleiding en trends
  • Financiën
  • Niet-beïnvloedbare ontwikkelingen
  • Keuzes
  • Besluit
  • Bijlagen