Klachtenregeling

De in Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht neergelegde klachtbehandeling nader uitgewerkt in beleidsregels voor gemeentelijke klachtbehandeling.