Koninklijke onderscheiding aanvragen

Iemand komt in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding omdat hij/zij een briljante prestatie heeft geleverd in het werk, of als vrijwilliger een langdurige bijdrage heeft geleverd aan de samenleving. Het voorstellen en toekennen van Koninklijke Onderscheidingen gebeurt niet automatisch. Kandidaten moeten eerst worden voorgedragen. Iedereen kan een inwoner van onze gemeente voordragen.

0299 452 452

Voorwaarden

De persoon die u voordraagt moet

  • nog actief zijn op het moment dat u de aanvraag indient
  • wonen in de gemeente Purmerend

en

  • de verdiensten/activiteiten mogen niet te ver in het verleden liggen
  • de periode waarover de verdiensten en prestatie(s) zich hebben uitgestrekt is belangrijk, denk hierbij aan een periode vanaf vijftien tot twintig jaar.

Voordragen

Download het formulier van http://lintjes.nl/ om iemand voor te dragen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het collegesecretariaat, telefoonnummer 0299 452 452.

Als u iemand voordraagt is het belangrijk dat u duidelijk kunt aangeven waarom.

  • Welke (vrijwillige) activiteiten heeft de voor te dragen persoon precies verricht.
  • Gedurende welke periode heeft deze persoon dit gedaan.
  • Zijn er anderen (mensen, besturen of instanties) die de voordracht willen ondersteunen.

Voor 15 juni indienen

Het behandelen van een voorstel kost veel tijd. Gegevens worden grondig uitgezocht om de Koninklijke Onderscheiding terecht te kunnen geven.

Vaak is de aanvraag niet gelijk compleet. Dien daarom de aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding met lintjesregen op tijd in, in ieder geval vóór 15 juni van het voorgaande jaar.