Kortdurend verblijf

Wat u moet weten

Kortdurend verblijf is bedoeld voor personen die thuis wonen maar permanent toezicht nodig hebben, ook ‘s nachts. U komt in aanmerking voor logeren als daarmee overbelasting van de mantelzorger kan worden voorkomen.

Veelal vindt logeren plaats in een instelling.

Voorwaarden

Voor deze maatwerkvoorziening komt u  pas in aanmerking als andere oplossingen niet of niet voldoende geschikt  zijn.

Logeren kan maximaal 20 etmalen per jaar.

Kosten

Eigen bijdrage

Als u gebruik maakt van de Wmo betaalt u een eigen bijdrage, het abonnementstarief.

De hoogte van de eigen bijdrage is € 19 per maand. Als u gehuwd bent of samenwoont en minimaal 1 van u nog onder de AOW-gerechtigde leeftijd is betaalt u € 0,00.

De eigen bijdrage betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U betaalt zolang u gebruik maakt van de Wmo, maar nooit meer dan de kostprijs van de hulp of voorziening.

Wie levert

De gemeente heeft met een aantal instellingen contracten afgesloten voor kortdurend verblijf.

Onder voorwaarden kunt u ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget waarmee u zelf de hulp kunt inkopen bij een professional naar eigen keuze of bij iemand uit uw eigen netwerk.