Leegstandwetvergunning

Wat u moet weten

Op basis van de Leegstandwet kan de gemeente een vergunning verlenen voor tijdelijke verhuur van de woning voor maximaal 5 jaar. Deze vergunning kan niet worden verlengd.

  • Voor verhuur op basis van de Leegstandwet geldt niet de uitgebreide huurbescherming die bij normale verhuur geldt.
  • Aan het einde van het huurcontract moet de huurder de woning verlaten en kan lege oplevering van de woning in geval van verkoop dus gegarandeerd worden.
  • De hypotheekverstrekker (indien van toepassing) zal moeten instemmen met de tijdelijke verhuur van de koopwoning.
  • Het verhuren van koopwoningen op grond van de Leegstandwet kan fiscale gevolgen  hebben.

Meer informatie www.belastingdienst.nl of 0800-0543.

Voorwaarden

De vergunning kan worden afgegeven voor alle bestaande koopwoningen in de gemeente Purmerend, waarbij:

  • het aantoonbaar is dat de woning in de verkoop staat, bijvoorbeeld doordat deze is terug te vinden op Funda.nl of door middel van een verkoopopdracht aan een makelaar

en

  • de woning op leegstand staat in de gemeentelijke basisadministratie (er mogen geen inwoners meer ingeschreven staan op dit adres).

Let wel: de aanvraag dient door ALLE eigenaren (of alle erfgenamen) van de te koopstaande woning te worden ondertekend.

Uitzonderingen

  • Woningen waarop een antispeculatiebeding met de gemeente Purmerend van kracht is waarvan de loopduur nog niet is geëindigd,
  • en/of Woningen waarvoor een starterslening loopt van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag worden leges in rekening gebracht à € 110,00.

De aanvraag wordt in behandeling genomen nadat de leges zijn ontvangen.