Ligplaatsvergunning historisch woonschip

Voor het bewonen van een historisch schip heeft u een ligplaatsvergunning nodig.

Wat u moet weten

In Purmerend zijn de volgende locaties aangewezen waar met een historisch woonschip een ligplaats kan worden ingenomen.

  • 8 ligplaatsen aan de Purmerdijk t/o 1
  • 1 ligplaats bij Wagenweg 7
  • 1 ligplaats nabij Wagenweg 7
  • 1 ligplaats aan de Wherekant 1

De ligplaatsen bevinden zich in de Purmerringvaart en de Where. Van een uitbreiding van ligplaatsen is geen sprake.

U komt in aanmerking voor een ligplaats in Purmerend als u een bestaand woonschip op een aangewezen locatie koopt of als een ligplaats op een aangewezen locatie vrijkomt.

  • Een ligplaatsvergunning is persoonsgebonden en is geldig voor onbepaalde tijd. 

Neem contact op met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor verplichte vergunningen; o.a. voor het plaatsen van opstallen en het aanbrengen van beschoeiing of steiger, een privaatrechtelijke regeling voor wat betreft de waterkering in de Where.

Vervanging historische woonschip

Bij vervanging van een historisch woonschip door een ander historisch woonschip moet u als eigenaar een nieuwe ligplaatsvergunning aanvragen. Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor het wegvoeren van het oude historisch woonschip en het aanvoeren van het nieuwe historisch woonschip. Pas na het verlenen van een nieuwe ligplaatsvergunning kunt u starten met het vervangen van het hisotrisch woonschip.

Kosten

Leges € 421,85

Aanvragen

De aanvraag ligplaatsvergunning wordt getoetst aan:

  • het bestemmingsplan
  • openbare orde en veiligheid
  • bescherming volksgezondheid
  • bescherming milieuhygiëne
  • bescherming uiterlijk aanzien van de gemeente