Loterij, bingo, rad van avontuur organiseren

Voor het organiseren van een kansspel dient u een vergunning aan te vragen of een melding te doen.

Wat u moet weten

Loterij

Een loterij is een kansspel waarbij de deelnemers loten kopen van een bepaalde waarde. Voor het organiseren van een loterij heeft u een vergunning nodig.

Bingo

Voor de organisatie van een bingo doet u een melding.

De regels zijn bepaald in de Wet op de kansspelen.

Let op: Winkelweekactie

Een winkelweekactie is een gezamenlijke loterij van ten minste 10 mkb-ondernemers in dezelfde gemeente, of in aaneengesloten gemeenten. De klanten krijgen de loten gratis.Een vergunning hiervoor dient u bij de Kamer van Koophandel aan te vragen.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een loterijvergunning:

  • de opbrengst van de loterij is bestemd voor een algemeen belang*;
  • de afdracht aan het gekozen doel moet ten minste 50% van de opbrengst van de verkochte loten bedragen;
  • de prijzen en premies mogen gezamenlijk geen hogere waarde hebben dan € 4500,00.
  • (Het gaat om de waarde van het prijzenpakket, inclusief gesponsorde prijzen, en niet om de bruto-opbrengst van de loterij). Is de waarde hoger, dan dient de aanvraag bij de Minister van Justitie te worden ingediend.

U dient de loterijvergunning minimaal acht weken voor de te houden loterij in te dienen.

Voor het doen van een melding voor het organiseren van een bingo of Rad van Avontuur

  • het mag uitsluitend worden georganiseerd door een vereniging die ten minste drie jaar bestaat
  • het kansspel dient georganiseerd te worden ten bate van een algemeen belang*
  • de waarde van de prijzen mag per spelronde niet meer bedragen dan € 400,00 en per bijeenkomst niet meer dan € 1.550,00

* Voorbeelden van doelen van algemeen belang zijn

  • de bouw van een nieuw clubgebouw voor een sportclub
  • het kopen van nieuwe muziekinstrumenten door een muziekvereniging
  • de renovatie van het dak van een kerk

U dient de melding minimaal 14 dagen voor de bijeenkomst te melden.

Kosten

De loterijvergunning kost € 47,00.

Aan een melding zijn geen kosten verbonden.