Luitje Broekemastraat 35

Het pand aan de Luitje Broekemastraat 35 wordt tijdelijk gebruikt door stichting Clup en wordt bewoond door twee mensen. De gemeente is van plan het huidige pand te slopen. Voor de bewoners van het schoolgebouw wordt een andere woonplek gezocht.

Wat gaat er op de locatie gebouwd worden?

Voor Luitje Broekemastraat 35 is het beoogde programma woningbouw van maximaal 12 appartementen aangevuld met een maatschappelijke voorziening.

Vervolg

 • 26 september 2019 - In de raadsvergadering heeft de gemeenteraad besloten dat het aangewezen bouwvlak op de locatie Luitje Broekemastraat minimaal zal worden gehalveerd, zodat ruimte voor het goed gebruikte speelveld en de bomenrij behouden blijft.
 • 26 november 2019 - De plannen zijn verder uitgewerkt en aan omwonenden gepresenteerd. Tijdens deze avond hebben we de verschillende varianten laten zien en konden inwoners meedenken over de plannen.
  Bekijk de verschillende varianten.

  Daarnaast is een eerste quickscan gemaakt van de locatie op het gebied van zaken als archeologie, natuurwaarden en verkeer. De quickscan kunt u hier bekijken.

 • Er is een gecombineerd parkeeronderzoek uitgevoerd voor de ontwikkellocaties Aletta Jacobslaan, Koggenland/Luitje Broekemastraat, Riekstraat, Tarwestraat en Torenmolen. Dit onderzoek is een vrij groot bestand van enkele tientallen pagina's. Daarom publiceren we het niet op deze pagina. U kunt het wel per mail bij ons opvragen als u dit rapport wilt inzien.

 • Voor het ontwikkelen van de woningen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Dat is uiteindelijk ook weer een beslissing van de gemeenteraad. Als de plannen zo ver gevorderd zijn, wordt eerst het concept-bestemmingsplan ter inzage gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan opnieuw op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt.

 • Voor deze locatie is een ecologisch onderzoek uitgevoerd, dat u hier kunt bekijken. Flora en fauna check.pdf

 • 5 maart 2020 Er is bodemonderzoek uitgevoerd voor deze locatie. Daaruit blijkt dat het aspect bodem geen belemmering vormt voor de herontwikkeling. Tijdens de bestemmingsplanprocedure kan en wordt het bodemonderzoek nader geduid in de toelichting op het bestemmingsplan. Bodemonderzoek Luitje Broekemastraat.pdf

 • 2 september 2020 - Op 2 september is er een bewonersavond geweest. Deze werd live uitgezonden via ons Youtube-kanaal. Bekijk de livestream terug van de bewonersavond Luitje Broekemastraat. Bekijk hier de inhoud van de getoonde PowerPoint presentatie.

 • December 2020 - Tijdens en na de bewonersavond hebben omwonenden vragen gesteld over het project. Deze hebben we gebundeld en beantwoord. U kunt de vragen en antwoorden hier terugvinden.

 • Op woensdag 3 en donderdag 11 februari hebben omwonenden kunnen inspreken bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB). Op donderdag 4 maart besprak de commissie alle binnenwijkse ontwikkellocaties.

 • Op 25 maart 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de plannen voor het ontwikkelen van extra woningen (op sommige locaties aangevuld met een maatschappelijke instelling/zorglocatie) in de verschillende wijken van Purmerend. Momenteel wordt daarom de bestemmingsplanprocedure opgestart. Dit betekent dat de bestemming van de grond wordt gewijzigd naar wonen.

 • Voor het ontwikkelen van de woningen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het wijzigen van het bestemmingsplan is ook weer een beslissing van de gemeenteraad. De volgende stap is dat het concept-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan opnieuw op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt. We informeren omwonenden als het concept-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Ga naar (de samenvatting van) alle onderzoeken

Toelichting van het proces

Stappenplan binnenwijkse ontwikkellocaties.pdf

Vragen

Stuur uw vraag naar: ontwikkellocaties@purmerend.nl

Projectcategorie: 
Woningbouw
Met betrekking tot: 
appartementen
Wijk: 
Purmer-Zuid
Aantal woningen: 
15