MeerDoen-regeling Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering

Voor wie

Wat zijn de voorwaarden om deel te kunnen nemen

  1. Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt Inkomensgrenzen
  2. Uw vermogen bedraagt niet meer dan de voor u geldende norm
  3. U heeft geen achterstand in de betaling van de premie van uw huidige zorgverzekering
  4. U heeft een basisverzekering bij Zilveren Kruis en kiest één van de 3 aanvullende pakketten

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0299-452452.

Wat u moet weten

Hoe aanvragen

  • Bent u al collectief verzekerd via de gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw aan te vragen.
  • Als u verzekerd bent bij Zilveren Kruis, u voldoet aan de voorwaarden en u bent niet collectief verzekerd bij de gemeente, dan kunt u een aanvraag indienen voor een aanvullende Optimaal-verzekering.
  • Wij verzoeken u een kopie van uw polis mee te sturen bij de aanvraag.
  • Als u nog niet verzekerd bent via Zilveren Kruis moet u eerst een verzekering afsluiten. Dit doet u rechtstreeks bij Zilveren Kruis. Nadat u het polis blad heeft ontvangen kunt u een aanvraag indienen voor een aanvullende Optimaal-verzekering.

Let op: Als u nu niet verzekerd bent bij Zilveren Kruis kunt tot en met 31 december overstappen.

De gemeente Purmerend heeft met Zilveren Kruis afgesproken dat inwoners van Purmerend en Beemster in ieder geval nog in 2021 kunnen deelnemen aan de collectieve verzekering.

In 2021 evalueert de gemeente Purmerend de collectieve verzekering en gaat kijken naar mogelijke alternatieven. Want wij willen graag dat inwoners met een laag inkomen (en hoge zorgkosten) goed en betaalbaar verzekerd kunnen blijven.

Premiebedragen

Premie per 1 januari 2021

Premie (met tandverzekering)

Optimaal 1 Optimaal 2 Optimaal 3
Basis verzekering € 128,45 € 128,45 € 128,45
Aanvullende verzekering € 11,00 € 27,00 € 42,50
Tandartsverzekering € 8,50 € 8,50 € 15,25
Premie totaal € 147,95 € 163,95 € 186,20
Gemeentelijke bijdrage € -12,00 € -15,00 € -22,00
Premie voor de klant € 135,95 € 145,95 € 164,20
Premie (zonder
tandverzekering)
Optimaal 1 Optimaal 2 Optimaal 3
Basis verzekering € 128,45 € 128,45 € 128,45
Aanvullende verzekering € 11,00 € 27,00 € 42,50
Premie totaal € 139,45 € 155,45 € 170,95
Gemeentelijke bijdrage € -12,00 € -15,00 € -22,00
Premie voor de klant € 127,45 € 140,45 € 148,95

Meer informatie

Voor informatie over de inhoud van de verschillende aanvullende verzekeringen, kunt u contact opnemen met Zilveren Kruis via de website www.zilverenkruis.nl of telefoonnummer (071) 7510033.

Compliment of klacht

Heeft u een compliment of bent u niet tevreden over deze of een andere regeling laat dit dan hier weten.