MeerDoen-regeling Tegemoetkoming hoge zorgkosten (compensatie wettelijk eigen risico)

Voor wie

Voor inwoners met een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de op van toepassing zijnde bijstandsnorm en een vermogen dat niet meer bedraagt dan de voor hen geldende norm.

Wat u moet weten

  • In 2021 bedraagt het eigen risico voor de ziektekostenverzekering € 385,00. Als dit eigen risico voor € 200,00 of meer is opgebruikt komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming.
  • De tegemoetkoming bedraagt per jaar € 200,00 per persoon.
  • U moet een kopie van de nota inleveren binnen een maand nadat u deze van uw ziektekostenverzekering heeft ontvangen.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft het eigen risico van de ziektekostenverzekering voor € 200,-- of meer opgebruikt.
  • U moet bij deze regeling een nota overleggen.

Compliment of klacht

Heeft u een compliment of bent u niet tevreden over deze of een andere regeling laat dit dan hier weten.