Melding wijziging leidinggevende(n) alcoholwetvergunning

Wat u moet weten

  • De burgemeester bevestigt uiterlijk binnen 48 uur de ontvangst van de melding. De gemeente neemt uw melding in behandeling als een verzoek tot wijziging van het aanhangsel (bijlage) waarop alle leidinggevenden staan vermeld die in uw horeca-  of slijterbedrijf aan het werk zijn. 
  • Nadat u de ontvangstbevestiging van de gemeente heeft ontvangen mag de aangemelde leidinggevende direct als leidinggevende aan het werk in uw horeca- of slijtersbedrijf.
  • De ontvangstbevestiging van de melding moet in uw bedrijf aanwezig zijn.
  • Bij weigering van het verzoek om bijschrijving van een leidinggevende mag deze persoon met onmiddellijke ingang niet meer als leidinggevende functioneren.

Let op: als de nieuwe of af te schrijven leidinggevende ook exploitant is, dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen en kunt u niet volstaan met een melding.