Vragen en antwoorden opvang asielzoekers Baanstee-Noord

Op deze pagina vindt u een aantal vragen en antwoorden over de tijdelijke crisisnoodopvang in Baanstee-Noord.

Op dit moment verkeert de opvang voor asielzoekers in een crisis. Door een overvol azc in Ter Apel kunnen mensen die asiel willen aanvragen of die hier als vluchteling zijn gekomen hun aanvraagproces niet in Ter Apel afwachten. Er zijn niet genoeg bedden en daardoor slapen honderden mensen buiten. Door in alle veiligheidsregio’s een crisisnoodopvanglocatie, zoals nu in de Baanstee-Noord, op te zetten, kan de Rijksoverheid een oplossing zoeken voor het overvolle azc. Dankzij de gemeenten Purmerend en Edam-Volendam komt er tijdelijk een goede noodopvang voor 450 mensen, mannen, vrouwen en kinderen, die anders buiten zouden moeten slapen. We hopen dan ook dat de noodopvanglocaties maar heel kort nodig zijn. En dat er snel goede locaties komen waar asielzoekers voor langere tijd op een humane manier kunnen worden opgevangen. In heel Nederland verblijven zo’n 6000 mensen in een crisisnoodopvanglocatie.

De tent staat op kavel 15b aan de Visserijweg. Dit is de locatie waar de nieuwe milieustraat van de gemeente Purmerend zal komen. De opvang bestaat uit meerdere delen om te slapen, te eten en voor het sanitair.

De komende maanden worden de vorderingen van het COA-plan voor de overname van asielzoekers besproken in de Veiligheidsregio. Het is nog niet duidelijk hoe de overname eruit ziet. Wel is duidelijk dat het vanaf 1 juli niet meer toegestaan is om mensen op te vangen in de tent op de Baanstee-Noord. De uitspraak van de Rechtbank Den Haag op 6 oktober bepaalt dat een crisisnoodopvang dan moet voldoen aan bepaalde eisen. De tent voldoet daar niet aan.

Er is medische basiszorg en onderwijs voor de kinderen. Maatschappelijke organisaties helpen met creatieve activiteiten. Juist in deze dagen en weken willen de gemeenten de mensen iets meegeven, zoals de traditie van Sinterklaas, maar ook taalonderwijs en sportmogelijkheden. Nieuwe bewoners krijgen fietsles om veilig rondom de opvanglocatie te kunnen fietsen. Grote waardering gaat uit naar iedereen die betrokken is bij deze dagelijkse ondersteuning op de opvanglocatie en het dagprogramma.

Spullen zoals (winter)kleding voor heren, groot speelgoed (sjoelbak, kinderkeukentje, duplo) en fietsen zijn erg welkom. U kunt een e-mail sturen en uw aanbod aanmelden. Zodra we van uw aanbod gebruik willen maken, nemen we contact met u op. Het is niet de bedoeling om op de locatie langs te komen zonder contact of afspraak te maken met ons.

Update 24-10-2022: Er is behoefte aan schone spullen zoals warme winterkleren voor heren (zonder vlekken en scheuren), herenschoenen en groot (buiten) speelgoed. Langsbrengen kan komende zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur.

Dat is van de helft van de groep niet duidelijk, de helft van de mensen die hier verblijven worden door het COA toegewezen. De groep van 225 mensen die vanuit de noodopvang uit Assendelft verhuizen is divers: mannen, vrouwen en ongeveer 50 kinderen, en oudere mannen. Iedereen is ingeschreven bij het COA en zit in het proces voor asiel in Nederland. Sommigen hebben inmiddels een BSN-nummer en werken.

Een asielzoeker mag in Nederland 24 weken werken over een periode van 52 weken. Zijn asielaanvraag moet dan wel minstens 6 maanden in behandeling zijn. Werken kan alleen met een werkvergunning.

Een asielzoeker krijgt een verblijfsvergunning als hij te vrezen heeft voor oorlog, vervolging of een onmenselijke behandeling. Een vluchteling is iemand die ook daadwerkelijk bescherming krijgt. Alle asielzoekers worden geregistreerd om hun aanvraag voor asiel te beginnen. Daarvoor moet hij of zij een asielprocedure doorlopen. De beslissing voor asiel in Nederland neemt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Mensen uit veilige landen kunnen zich aanmelden en zo’n procedure starten, maar die zal veel korter zijn. De meeste mensen uit veilige landen krijgen geen verblijfsvergunning. De mensen die hier onderdak krijgen worden door het COA toegewezen en zijn daar geregistreerd. Zij zijn dus bekend, maar zij slapen in de crisisnoodopvanglocaties in afwachting van een plek in een azc.

De mensen die we gaan opvangen krijgen uitleg over de omgeving en de huisregels die we met elkaar afspreken. Het is geen gevangenis en 100% veiligheid geven bestaat niet, want mensen mogen het terrein verlaten. Zij zullen in het begin zeker ook even aan hun nieuwe omgeving moeten wennen. Het doel is dat iedereen zijn draai kan vinden op en rondom de crisisnoodopvang, zowel de tijdelijke bewoners als de omliggende buren en bedrijven. Er komt goede uitleg over veilige routes richting Edam of Purmerend. Op de locatie zijn altijd meerdere beveiligers aanwezig om zowel de orde te bewaken en ook om eerste hulp te verlenen, mocht dat nodig zijn. De beveiligers hebben ervaring met de noodopvanglocatie in Assendelft. Er worden activiteiten georganiseerd in de opvang, zodat zij zich niet hoeven te vervelen. Ook het COA is aanwezig om de mensen verder te helpen met hun asielprocedure. Mochten iemand zich misdragen, dan kan dit leiden tot een locatieverbod. Suggesties die omwonenden hebben om de omgeving veiliger te maken of de tijdelijke bewoners wegwijs te maken zijn van harte welkom.

Er wordt een veiligheidsdienst ingehuurd om te helpen bij de bewaking en ondersteuning van de veiligheid op en rondom het terrein. Dit bedrijf gaat ook samenwerking met de omgeving en is 24 uur per dag bereikbaar. Op het terrein en de openbare ruimte worden extra middelen ingezet, zoals openbare verlichting langs de weg, om deze opvang goed, veilig en prettig te maken voor iedereen. Alle tijdelijke bewoners op het opvangterrein zijn WA verzekerd via de Rijksoverheid bij eventuele schade die ontstaat.