Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering

Purmerend heeft de ambitie om tot 2040 circa 10.000 woningen toe te voegen. Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk binnen de bestaande stad wordt gebouwd. Om de diversiteit en doorstroom te bevorderen geldt voor alle te bouwen woningen als norm minimaal 30 % sociale huur, 30 % doorstroom en 40 % vrij.