Nota Omgevingskwaliteit 2020

Wie in Purmerend iets wil (ver)bouwen heeft in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Bij een aanvraag voor een vergunning wordt onder andere bekeken of de plannen voldoen aan ‘redelijke eisen van welstand’. De Nota omgevingskwaliteit 2020 bevat de richtlijnen voor beoordeling van het uiterlijk van omgevingsvergunningplichtige bouwwerken die op grond van het bestemmingsplan zijn toegelaten of waarvan de gemeente wil meewerken aan een afwijking van het bestemmingsplan.

De Nota is in werking getreden op 14 februari 2020.