Nota Parkeernormen 2016

Voordat een omgevingsvergunning wordt verleend voor de realisatie van een bouwplan wordt deze getoetst aan een parkeernorm