Objecten/bouwwerken plaatsen op de openbare weg

Apv-vergunning

  • Voor het tijdelijk plaatsen van objecten/bouwwerken op de openbare weg in verband met de uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden. Bijvoorbeeld steigers, hekwerken, vuilcontainers en bouw- en schaftketen.
  • Voor het korter dan 6 maanden plaatsen van objecten/bouwwerkern op de openbare weg en er geen relatie is met bouw- en sloopwerkzaamheden. Bijvoorbeeld opslagcontainers, nissenhutten, kramen en tenten.
  • Wanneer bij de organisatie van straat- en buurtfeesten gebruik gemaakt wordt van de openbare weg. Zie voor meer informatie het product Straatfeesten.

De Apv-vergunning vraagt u via de knop 'Aanvragen' hierboven aan.

Kosten

De legeskosten voor een Apv-vergunning zijn € 95,45.

Wanneer door het plaatsen van objecten/bouwwerken openbare gemeentegrond wordt ingenomen is ook precariobelasting verschuldigd.

Centrumgebied per m2 : per kwartaal € 18,20, per half jaar € 36,40, per jaar € 72,80.

Voor overig gebied per m2 : per kwartaal € 12,20, per half jaar € 24,40, per m2 per jaar € 48,80.

Brandveiligheid

Op de (brand)veiligheid van tenten met een oppervlakte van meer dan 25 m2, die geen bouwwerk zijn in de zin van het Bouwbesluit, is de NEN-norm NEN-8020-41:2012 van toepassing.

Meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen - Met dit digitaal invulbare formulier kunt u een melding doen van een activiteit die valt onder het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop). In het formulier staat omschreven wanneer u wel of niet verplicht bent om een melding te doen.