Olietankverwijdering melden

Op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (BARIM) moet u als eigenaar een olietank die niet meer wordt gebruikt saneren. Wanneer uit bodemonderzoek blijkt dat de bodem bij de olietank is verontreinigd moet u, afhankelijk van de mate van verontreiniging, ook de bodem saneren.

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

0299 - 452 452

Wat u moet weten

Als u een olietank in uw tuin vindt

U bent verplicht dit bij de gemeente te melden en de olietank te laten verwijderen. Dit geldt niet voor olietanks die door een Kiwa-erkend bedrijf vóór 1 januari 1999 zijn gesaneerd. Voor olietanks die vóór 1 maart 1993 gesaneerd zijn kan de gemeente u verplichten tot het nemen van aanvullende saneringsmaatregelen.

Hoe moet u de olietank laten verwijderen?

U kunt bij Kiwa-saneringsbedrijven offertes aanvragen. In de offerte moet vermeld staan:

  • de prijs van het verwijderen van de olietank
  • de kosten van de afvoer van reststoffen naar een erkend verwerkingsbedrijf
  • de transportkosten van de olietank naar een verschrotingsbedrijf

U wilt uw olietank blijven gebruiken?

Lees hiervoor de regels in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (BARIM).

Als u de olietank niet meldt

Wanneer de olietank later ontdekt wordt is er een grotere kans op ernstige bodemverontreiniging en hoge saneringskosten. U als eigenaar van het onroerend goed bent hiervoor wettelijk aansprakelijk.