Economische visie 2021

In 2020 en 2021 is een nieuwe economische visie voor Beemster en Purmerend opgesteld. De visie is in maart 2021 vastgesteld door beide gemeenteraden.

Vanaf 1 januari 2022 zijn Beemster en Purmerend officieel één gemeente. Door het samengaan van Beemster en Purmerend is letterlijk de verbinding tussen stad en platteland ontstaan. De unieke economische kansen van deze twee gemeenten bieden veel mogelijkheden. Daarom heeft de gemeente samen met ondernemers, onderwijs, zorg en iedereen die mee wilde denken een economische visie voor Beemster en Purmerend opgesteld.

De visie gaat over wat we willen bereiken in de toekomst richting 2040. Maar het laat ook onze economische kracht zien. De kracht die we nu al hebben. Als nieuwe gemeente willen we die economische kracht behouden en waar het kan versterken. Er spelen ontwikkelingen die zorgen voor nieuwe economische kansen en uitdagingen. Denk aan de woningbouwopgave, digitalisering en de overgang naar een duurzamer netwerk. Deze ontwikkelingen hebben invloed op alle sectoren. Samen bouwen we aan de economie van morgen. Want Beemster + Purmerend #datwerkt.

Naast een goede samenwerking tussen Beemster en Purmerend willen we met deze doelen onze lokale economie een steuntje in de rug geven. We werken vanuit vier doelen, ook wel ambities genoemd, aan onze economische toekomst.

Onze eerste ambitie gaat over het waarmaken van ons verhaal: waar zijn we goed in en hoe gaan we dat versterken. Onze tweede ambitie gaat over aandacht blijven besteden onze mensen: hoe blijven we ons ontwikkelen in een steeds veranderende economie? Onze derde ambitie gaat over het ontwikkelen van onze locaties met mogelijkheden, en de kansen die onze goede ligging ons bieden. En onze vierde ambitie gaat over het versterken van de basis: de voorwaarden voor onze economische kracht.

De uitvoeringsagenda is een uitwerking van de visie. Hierin beschrijven we hoe we onze ambities de komende jaren willen bereiken en welke middelen we daarbij inzetten. We bouwen door op dat wat we al hebben in Beemster en Purmerend. Daarbij kiezen we ervoor om onze aandacht te richten op een aantal onderwerpen waar we extra middelen en tijd insteken.

Wij hebben als gemeente(n) samen met (agrarische) ondernemers, onderwijs en zorg aangegeven waar wij in 2021 en 2022 extra energie op inzetten. Die extra energie zetten we de komende periode in op:

  • het uitbouwen van de innovatieve voedselkamer en werelderfgoed de Beemster
  • tech stimuleren in samenhang met e-sportsontwikkeling
  • centrumontwikkeling.

De huidige binnenstad van Purmerend heeft veel te bieden. De stad heeft een prachtig historisch centrum, waar zowel vroeger als nu veel handel werd en wordt gedreven. Het is een unieke, uitdagende plek waar je fijn kan ondernemen, beleven, wonen en werken. Iets waar de inwoners, bezoekers en ondernemers trots op zijn, en dat willen wij graag zo houden. Daarom gaan we aan de slag aan de slag met de binnenstad. Lees meer op de website Programma Binnenstad.

Voor iedere twee jaar wordt er opnieuw een uitvoeringsagenda vastgesteld. Zo kunnen we goed meebewegen en bijsturen als dat nodig is en reageren op de kansen en uitdagingen van dat moment.

Neem dan contact op met ons via economischevisie@purmerend.nl.