Wettelijke verplichtingen duurzaam ondernemen

Op het dak van een bedrijvenpand worden zonnepanelen geplaatst

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw (van 100 m2 of groter) minimaal energielabel C hebben. Dit staat in het nieuwe Energiebesparingsakkoord. Beschikt uw kantoorgebouw per 2023 niet over een geldig energielabel C of beter, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Gemeente Purmerend gaat vanaf 1 januari 2023 hierop controleren.

Als uw gebouw nog niet voldoet aan de eisen of nog geen label C heeft, is het noodzakelijk hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een stappenplan opgesteld dat u helpt om tot energielabel C te komen. Op de website van de RVO vindt u dit stappenplan en leest u hoe u een energielabel kunt aanvragen of verlengen. Hier leest u ook voor welke kantoren een uitzondering geldt.

Energiebesparings- en informatieplicht

Heeft u geen kantoor maar bent u wel ondernemer? Als ondernemer moet u voldoen aan een aantal verplichtingen om CO2-uitstoot te verminderen. Verbruikt uw bedrijf per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u volgens de energiebesparingsplicht verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Daar komt bij dat u sinds 1 juli 2019 ook verplicht bent te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Heeft u dit nog niet gedaan? Controleer of uw bedrijf een informatieplicht heeft en rapporteer alsnog. Energiebesparing bij bedrijven is niet vrijblijvend, maar dit is zowel bij de overheid als bij ondernemers al jaren geen topprioriteit. Het nieuwe Energiebesparingsakkoord brengt hier verandering in. Meer informatie vindt u op de website van de RVO.

Energiebesparingsakkoord

Het akkoord moet bedrijven stimuleren om minimaal de verplichte energiebesparingsmaatregelen te nemen. Dit betekent concreet dat we alle bedrijven met een energiebesparingsplicht nog een keer hiervan op de hoogte brengen. Vervolgens worden de bedrijven vanaf 1 januari 2023 door ons gecontroleerd. Als bedrijven weigeren energiebesparende maatregelen te nemen, treden wij handhavend op.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie. Stuur dan een e-mail naar duurzaam@purmerend.nl.