Onderwijshuisvesting - aanvraag voorziening

Voor het aanvragen (door de schoolbesturen) van voorzieningen in de onderwijshuisvesting voor het primair-, speciaal-, voortgezet- en voortgezet speciaal onderwijs.

Voorwaarden

Aanvragen dienen voor 1 februari van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar te worden ingediend. Spoedaanvragen kunnen het gehele jaar door ingediend worden. Voorwaarde voor een spoedaanvraag is dat er sprake is van belemmering van de voortgang van het onderwijs.

Aanvragen

Vul het formulier 'aanvraag voorziening onderwijshuisvesting' (pdf) in en stuur het op naar de Gemeente Purmerend, Postbus 15, 1440 AA Purmerend, t.a.v. Domein Ruimtelijk/team Vastgoed.