Ontheffing voor fietsverbod centrumgebied

Het centrumgebied van Purmerend is een voetgangerszone. Bij aantoonbare medische noodzaak is een ontheffing van het fietsverbod aan te vragen.

Wat moet u weten

De ontheffing wordt verleend voor een periode van 5 jaar.

Daarna kan verlenging worden aangevraagd wanneer de medische noodzaak nog aan de orde is.

Voorwaarden

U heeft een doktersverklaring nodig waaruit de medische noodzaak blijkt.

Kosten

Het legestarief voor de ontheffing bedraagt € 46,20.

Contact

(0299) 452 452

apv@purmerend.nl