Openings- en sluitingstijden horecabedrijven, ontheffing

Wat u moet weten

Wanneer u als houder van een horecabedrijf buiten de normale openingstijden bezoekers wil toelaten en laten verblijven, tussen 0.00 uur en 07.00 uur, moet u hiervoor een ontheffing sluitingsuur aanvragen.

Als houder van een horecabedrijf kunt u ontheffing aanvragen voor:

  • sluitingsuur jaarrond
  • sluitingsuur incidenteel

Tussen 0.00 uur en sluitingstijd mogen geen jongeren onder de 16 jaar in het horecabedrijf aanwezig zijn. Dit geldt niet voor restaurants wanneer jongeren onder de 16 jaar worden begeleidt door een persoon van 21 jaar of ouder.

Voor de handhaving van de Drank- en horecawet, Apv en Wok is in de Sanctiestrategie Horeca Purmerend Beemster een eenduidig en uniform afwegingskader neergelegd. Bij een overtreding is duidelijk welke sancties er gelden.

Kosten

Leges voor

  • ontheffing voor maximaal twee weken: € 47,25
  • ontheffing langer dan twee weken met maximale geldigheidsduur van één jaar: € 158,46