Oplaadpunt elektrische auto aanvragen

Wat u moet weten

 • Voor het aanvragen van een oplaadpunt op eigen terrein, zoals in een garage of op een oprit, kunt u terecht bij commerciële aanbieders zoals EV-BOX en Alfen ICU.
 • De oplaadpunten worden geplaatst op basis van aanvraag van eigenaren (zowel bewoners als bedrijven) van een elektrische auto. Hiermee wordt voorkomen dat er oplaadpunten in de stad worden geplaatst die niet of nauwelijks worden gebruikt.

Uitgangspunten locatie oplaadpunt

De gemeente bekijkt welke locatie het meest geschikt is voor een oplaadpunt, hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

 • laadpalen worden geplaatst op zichtlocaties (bv winkelcentra, doorgaande wegen etc.)
 • oplaadpunten bevinden zich op acceptabele loopafstand van de aanvrager
 • oplaadpunten worden bij voorkeur aangelegd op bestaande parkeervakken

Let wel: De oplaadpunten hebben een wijkfunctie en zijn niet uitsluitend bedoeld voor de aanvrager. Dat betekent dat een laadpaal geplaatst wordt op een zichtlocatie in de buurt van de woning van een aanvrager. Dit is dus niet vóór of bij de woning. Dat betekent dat de aanvrager altijd te maken krijgt met enige loopafstand naar het oplaadpunt.

Voorwaarden

De aanvrager:

 • is in bezit van of gaat op korte termijn aanschaffen/leasen een elektrische auto of 'plug in' hybride voertuig (met minimaal 45 km elektrisch bereik);
 • is inwoner van Purmerend of minimaal 18 uur per week werkzaam in Purmerend;
 • parkeert op de openbare weg en heeft geen mogelijkheden tot laden op eigen terrein of op terrein van de werkgever. Onder eigen terrein vallen ook (VVE) parkeerplaatsen en/of de (verplichte) mogelijkheid tot het huren/kopen van een parkeerplaats in combinatie met appartement. Als voor een werklocatie een aanvraag wordt ingediend, beschikt werkgever niet over eigen terrein.
 • is een toekomstige inwoner van Purmerend. Als iemand bijvoorbeeld in een nieuwbouwwijk gaat wonen, en het woonadres al bekend is, kan diegene alvast een aanvraag indienen. Op deze manier kan de aanvraag in gang gezet worden en kan de openbare laadpaal, kort na het opleveren van de wijk, geplaatst worden.

Kosten

 • De gemeente Purmerend plaatst in de openbare ruimte uitsluitend oplaadpalen van de MRA*. Deze oplaadpalen worden betaald door de MRA en de gemeente.
 • Oplaadpunten op eigen terrein moet u zelf betalen.

*De Metropoolregio Amsterdam - kortweg MRA - is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten (waaronder Purmerend), de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam. Het metropoolgebied omvat het grondgebied van het noordelijk deel van de Randstad: de MRA strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot de Haarlemmermeer. MRA-elektrisch is het project van de MRA dat zich bezighoudt met de uitrol van een netwerk van oplaadpunten in de regio en het stimuleren van meer elektrische auto’s bij bedrijven en overheden.

Wachtlijst

Uw aanvraag wordt niet individueel in behandeling genomen maar als collectief. Om die reden wordt uw aanvraag eerst op een wachtlijst geplaatst. Vervolgens zal de gemeente, in overleg met de MRA alle binnengekomen verzoeken inventariseren en vervolgens een aantal locaties aanwijzen waar een openbaar oplaadpunt wordt aangelegd.

Nadat een locatie is aangemerkt als potentieel oplaadpuntlocatie duurt het nog minimaal 6 maanden voordat het oplaadpunt daadwerkelijk wordt ingericht. Dit in verband met de technische controle en juridische afhandeling (verkeersbesluit en eventuele bezwaarschriften).