Overlijden aangifte

Als iemand in de gemeente overlijdt, kan iedereen die dat weet daarvan aangifte doen. Meestal is dat de begrafenisondernemer. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op.

U kunt uw aangifte mailen naar digitaalloketburgerzaken@purmerend.nl samen met de A-verklaring

Wat u moet weten

Waar en wanneer

  • De aangifte vindt plaats in de gemeente waar deze persoon is overleden.
  • Aangifte van overlijden moet binnen zes werkdagen na het overlijden worden gedaan. Meestal doet de begrafenisondernemer dit.
  • Na het opmaken van de overlijdensakte wordt het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie Personen van de woongemeente.

Begrafenis of crematie

De begrafenis of crematie vindt meestal plaats binnen zes dagen na het overlijden. Om iemand te kunnen begraven of cremeren, hebt u een 'verlof tot begraven of cremeren' nodig. De gemeente waar iemand is overleden geeft die af.


Overlijden in het buitenland

Is een inwoner van de gemeente in het buitenland overleden? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. U moet een overlijdensakte inleveren. De overlijdensakte moet gelegaliseerd zijn.

Let op: is de akte opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Duits, Engels of Frans? Dan moet u de akte laten vertalen door een beëdigd vertaler.


Bijzondere gevallen

In een aantal bijzondere gevallen kan een akte van overlijden worden opgemaakt:

  • Als er zeer sterke bewijzen zijn voor een overlijden, maar geen volledige zekerheid. Hiervoor hebt u een verklaring van de rechtbank nodig
  • Bij een levenloos geboren kind

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Een doktersverklaring van het overlijden
  • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter

Als de begrafenis of crematie binnen 36 uur na overlijden of na de vijfde dag van overlijden plaatsvindt:

  • een aanvullende verklaring van de arts van geen bezwaar
  • een verzoek tot andere termijn met vermelding van de reden

Kosten

Aan de aangifte overlijden zijn geen kosten verbonden.