Overlijdensakte

Een afschrift of internationaal uittreksel van een overlijdensakte is een schriftelijk bewijs van het overlijden van een persoon.

U kunt hiervoor een afspraak maken (0299) 452 452

 • maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
 • vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

(0299) 452 452

Wat u moet weten

 • U kunt de akte alleen aanvragen in de gemeente waar de persoon is overleden.
 • Een afschrift van een buitenlandse overlijdensakte kunt u alleen aanvragen als u deze akte heeft laten inschrijven in de Burgerlijke Stand van de gemeente Den Haag.
 • Als de akte langer dan vijftig jaar geleden is opgemaakt kunt u alleen terecht bij het Waterlands Archief. www.waterlandsarchief.nl
 • Alleen het internationale uittreksel is meertalig verkrijgbaar.

Voorwaarden

U heeft in alle gevallen een 'gerechtvaardigd belang' nodig. Dit betekent dat u een aanvraag kunt doen:

 • als gemachtigde
 • als bloedverwant in de opgaande en neerdalende lijn (niet als broer of zus)
 • als erfgenaam
 • als geregistreerd partner of echtgenoot
 • als wettelijk vertegenwoordiger

Kosten

€ 13,80

Aanvragen

 • U vraagt een afschrift of internationaal uittreksel van een overlijdensakte persoonlijk aan bij de balie Burgerzaken. Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning). En bewijsstukken die gerechtvaardig belang aantonen.
 • U kunt een afschrift of internationaal uittreksel van een overlijdensakte schriftelijk aanvragen bij team Burgerzaken, Postbus 15, 1440 AA  Purmerend.