Parkeervergunning bewoners binnenstad

Wat u moet weten

 • Met een parkeervergunning kan in het hele vergunninggebied geparkeerd worden (op betaald parkeren plaatsen en op een vergunningparkeerplaats), ook op de parkeerring rondom de binnenstad.
 • De parkeer- en bezoekersvergunning Centrum is ook geldig in het overloopgebied centrum (omgeving van het stadhuis/stationsgebied en de Julianastraat) Hieronder vallen: Stationsweg, Parkeerterrein achterzijde stadhuis, Populierenstraat, Beukenstraat, Esdoornstraat, Kastanjelaan, Wilhelminalaan, Wolthuissingel.

 • Per adres wordt maximaal één parkeervergunning voor bewoners (en één bedrijfsparkeervergunning) verleend.

 • De parkeervergunning geldt alleen in het gebied waarvoor deze is aangevraagd.
 • De parkeervergunning kan pas verstuurd worden vanaf het moment dat u op het adres ingeschreven staat.

 • Bewoners met een parkeervergunning kunnen ook in aanmerking komen voor een bezoekersvergunning.

Voorwaarden

 • U woont en staat ingeschreven in het vergunninggebied.
 • U woont niet in een woning waarvoor de omgevingsvergunning na 1 september 2019 is aangevraagd.
 • U woont niet in appartementencomplex 'Kanaalzicht' of 'Neckerpoort' met recht op een parkeerabonnement in Claxonate.
 • U bezit een auto en bent kentekenhouder van het motorvoertuig of door een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker van het motorvoertuig.
 • U heeft geen eigen parkeervoorziening. Lees in de Parkeerverordening Purmerend 2020 wat wordt verstaan onder een eigen parkeervoorziening.

Kosten

 • per kalender jaar € 63,00
 • per kwartaal € 19,00
 • duplicaat € 19,00
 • kentekenwijziging € 12,00

Vergunninggebied

Klik op het kaartje voor de vergroting

straatnamen vergunninggebied: De straten die behoren tot het vergunninggebied: Achter de kerk, Achterdijk, Bakkerssteeg, Barak, Beemsterburgwal, Beemstersteeg, Bierkade, Breedstraat, Bultstraat, Dubbele Buurt, Gasthuissteeg, Gedempte Singelgracht, Gedempte Where, Gouw, Hoogstraat, Hoornsebuurt, Houttuinen, Kaasmarkt, Kalversteeg, Kanaalkade, Kanaalschans, Kanaalstraat, Kerkstraat, Koemarkt, Koestraat, Kolkstraat, Koningssteeg, Krommesteeg, Kuipersteeg, Padjedijk, Peperstraat, Plantsoengracht, Plantsoensteeg, Plantsoenstraat, Poststeeg, Schipperspad, Schoolplein 1 t/m 6, Schoolsteeg, Slotplein, Soeteboomhof, St. Nicolaassteeg, Stamsteeg, Tramplein, Tuinhof, Venediën, Vooruitstraat, Waagplein, Wagenbeurs, Weerwal, Weeshuissteeg, Westerstraat, Whereplantsoen, Willem Eggerstraat, Zuidersteeg.