Parkeervergunning bewoners Gors-Noord

Wat u moet weten

 • Met een parkeervergunning kan uitsluitend in dit vergunninggebied geparkeerd worden.
 • Bewoners die op 1 juli 2020 al woonachtig zijn in het parkeervergunninggebied Gors Noord, geldt maximaal twee parkeervergunningen per adres.
 • Parkeergelegenheid op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het maximaal aantal te verlenen vergunningen. Als u twee auto’s heeft en één daarvan op eigen terrein kan parkeren, kunt u dus maximaal één parkeervergunning aanvragen.
 • Nieuwe bewoners die na 1 juli 2020 in de buurt komen wonen, kunnen maximaal één vergunning aanvragen. Ook voor deze bewoners geldt dat parkeergelegenheid op eigen terrein in mindering wordt gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.
 • De parkeervergunning kan pas verstuurd worden vanaf het moment dat u op het adres ingeschreven staat.
 • Bewoners met een parkeervergunning kunnen ook in aanmerking komen voor een bezoekersvergunning.

Voorwaarden

 • U woont en staat ingeschreven in het vergunninggebied (zie kaart op tabblad Vergunninggebied).
 • U bezit een auto en bent kentekenhouder van het motorvoertuig of door een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker van het motorvoertuig.
 • U heeft geen eigen parkeervoorziening. Lees in de Parkeerverordening Purmerend 2020 wat wordt verstaan onder een eigen parkeervoorziening.

Kosten

 • per kalender jaar € 63,00

 • per kwartaal € 19,00

 • duplicaat € 19,00

 • kentekenwijziging € 12,00

Vergunninggebied

Klik op het plaatje voor de vergroting

In het vergunninggebied liggen de volgende straten:

De Oeverlanden, Ilpendamstraat, Jisperstraat, Katwoudestraat, Landsmeerstraat, Markerkade, Rijperhof, Waterlandlaan, Waterlandplein, Zeevangstraat

plaatje vergunninggebied