Parkeervergunning bewoners Kop West

Wat u moet weten

 • Alleen bewoners van de adressen Ponte Vecchio 2 t/m 39, 41 t/m 44, 46 t/m 51, met een tweede auto, komen in aanmerking voor een parkeervergunning.
 • Bewoners van deze adressen kunnen ook in aanmerking komen voor een bezoekersvergunning.
 • Met de parkeervergunning kan op alle parkeerplaatsen in Kop West waar betaald parkeren geldt geparkeerd worden. Dat zijn de parkeerplaatsen aan Mont Saint Michel en Wales (noordzijde).
 • De parkeervergunning kan pas verstuurd worden vanaf het moment dat u op het adres ingeschreven staat.
 • De tweede fase van parkeerregulering volgt begin 2021 met de straten en adressen van Singelbuurt (veld A) en Kromme Wijzend (veld B (pleinbuurt) en C (Voorbuurt)). De derde fase volgt in 2022/2023 voor de velden D, E, F, I en J. Per bouwveld zijn voorafgaand aan de ontwikkeling afspraken gemaakt over parkeervergunningrechten.

Voorwaarden

 • U woont en staat ingeschreven in Ponte Vecchio op een van de volgende adressen 2 t/m 39, 41 t/m 44, 46 t/m 51.
 • U beschikt aantoonbaar over een tweede auto. Dit betekent dat het kenteken of het leasecontract van uw eerste en tweede voertuig op naam staan van u of uw huisgenoot.
 • Lees in de Parkeerverordening Purmerend 2020 wat wordt verstaan onder een eigen parkeervoorziening.

Kosten

 • per kalender jaar € 63,00

 • per kwartaal € 19,00

 • duplicaat € 19,00

 • kentekenwijziging € 12,00

Vergunninggebied

Klik op het plaatje voor de vergroting

Betaald en vergunningparkeren: Mont Saint Michel en Wales (noordzijde)

Uitsluitend betaald parkeren: Wales

plaatje van het vergunninggebied Kop West betaald en vergunningparkeren