Parkeervergunning bewoners Kop West

Wat u moet weten

Bewoners Ponte Vecchio

Bewoners van de adressen Ponte Vecchio 2 t/m 39, 41 t/m 44, 46 t/m 51 doorlopend, met een tweede auto, komen in aanmerking voor maximaal één parkeervergunning voor zover zij over een tweede motorvoertuig beschikken (verplichting parkeren eigen terrein eerste voertuig).

Bewoners Pleinbuurt, Singelbuurt

Bewoners van de volgende adressen komen in aanmerking voor maximaal twee parkeervergunningen voor zover zij over een tweede voertuig beschikken

 • Pleinbuurt 2 t/m 22, 24, 24 a t/m 24 z, 39 t/m 43 en 45
 • Pleinbuurt 35 en 35A (tezamen maximaal twee parkeervergunningen)
 • Singelbuurt 1 t/m 12 (zonder toevoegingen, 14 t/m 43 (zonder toevoegingen)

Bewoners Kanaaldijk, Neckerstraat

Bewoners die op 1 juni 2021 woonachtig zijn op de volgende adressen komen in aanmerking voor maximaal twee parkeervergunningen. Nieuwe bewoners die na 1 juni 2021 op deze adressen komen wonen, kunnen maximaal één vergunning aanvragen.

 • Kanaaldijk 5 (uitgezonderd toevoegingen), 6 t/m 10
 • Neckerstraat 1, 3,9, 9A, 11, 19, 39, 41, 43

Bezoekersvergunning

Uitsluitend bewoners van de volgende woonadressen komen in aanmerking voor een bezoekersvergunning

 • Kanaaldijk 5 (zonder toevoegingen), 6 t/m 10
 • Neckerstraat 1, 3, 9, 9A, 11, 19, 39, 41, 43
 • Pleinbuurt 2-22 (zonder toevoegingen), 24, 24 a t/m z, 26, 27, 35 (zonder toevoegingen), 39 t/m 43 (zonder toevoegingen) en 45
 • Ponte Vecchio 2 t/m 51
 • Singelbuurt 1 t/m 12 (zonder toevoegingen), 14 t/m 78 (zonder toevoegingen)
 • Voorbuurt 1 t/m 62 (zonder toevoegingen)

Met de parkeervergunning kan op alle parkeerplaatsen in Kop West waar betaald parkeren geldt geparkeerd worden.

De parkeervergunning kan pas aangevraagd worden vanaf het moment dat u op het adres ingeschreven staat.

De derde fase volgt in 2022/2023 voor de velden D, E, F, I en J. Per bouwveld zijn voorafgaand aan de ontwikkeling afspraken gemaakt over parkeervergunningrechten.

Voorwaarden

1. U woont en staat ingeschreven in

 • Ponte Vecchio op een van de volgende adressen 2 t/m 39, 41 t/m 44, 46 t/m 51.
 • Pleinbuurt 2 t/m 22, 24, 24 a t/m 24 z, 26, 27, 39 t/m 43 en 45

 • Pleinbuurt 35 en 35A (tezamen maximaal twee parkeervergunningen)

 • Singelbuurt 1 t/m 12 (zonder toevoegingen, 14 t/m 43 (zonder toevoegingen)

 • Kanaaldijk 5 (zonder toevoegingen), 6 t/m 10

 • Neckerstraat 1, 3, 9, 9A, 11, 19, 39, 41, 43

2. U dient bij uw aanvraag voor deze vergunning(en) het kenteken(s) of leasecontract(en) van de auto(’s) door te geven. Deze moet op naam staan van de bewoner(s) die staat ingeschreven op het adres. U dient per voertuig één aanvraagformulier in te dienen.

Lees in de Parkeerverordening Purmerend 2020 wat wordt verstaan onder een eigen parkeervoorziening.

Kosten

 • per kalender jaar € 63,00

 • per kwartaal € 19,00

 • duplicaat € 19,00

 • kentekenwijziging € 12,00

Vergunninggebied

Op alle openbare parkeerplaatsen binnen het met de stippellijn aangegeven gebied kan tegen betaling of met een (bezoekers)vergunning geparkeerd worden.
Betaaltijden: maandag t/m zaterdag van 9:00 – 18:00 en vrijdag van 9:00  tot 21:00 uur.

Let op: de parkeervergunning is niet geldig op de zuidzijde van Wales, voor gebouw Heel Europa. Dit gedeelte valt buiten het vergunninggebied. Uw vergunning is wel geldig op de noordzijde van Wales, voor Ponte Vecchio.