Parkeervergunning bewoners Wagenweggebied

Wat u moet weten

 • Met een parkeervergunning kan in het hele vergunninggebied geparkeerd worden. Het aantal parkeervergunningen per woonadres kan verschillen.
 • Bewoners die op 1 september 2019 al woonachtig waren in het parkeervergunninggebied Wagenweggebied op hetzelfde woonadres komen in aanmerking voor maximaal twee parkeervergunningen per adres.

 • Bewoners die per 1 september 2019 woonachtig zijn op onderstaande adressen hebben tot 1 januari 2021 recht op maximaal 2 parkeervergunningen. Na 1 januari 2021 vervalt dit recht omdat deze bewoners een eigen parkeervoorziening behoren te hebben. Chris Lanooystraat: 5 tot en met 33 (oneven), Toon Dupuisstraat: 6,12,14,16,20,22,24,28.

 • Nieuwe bewoners die na 1 september 2019 in het Wagenweggebied komen wonen of binnen het Wagenweggebied verhuisd zijn kunnen maximaal één vergunning aanvragen. Ook hier geldt dat parkeergelegenheid op eigen terrein in mindering wordt gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.

 • Parkeergelegenheid op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het maximaal aantal te verlenen vergunningen. Als u twee auto’s heeft en één daarvan op eigen terrein kunt parkeren, kunt u dus maximaal één parkeervergunning aanvragen.
 • De parkeervergunning kan pas verstuurd worden vanaf het moment dat u op het adres ingeschreven staat.
 • Bewoners met een parkeervergunning kunnen ook in aanmerking komen voor een bezoekersvergunning.

Voorwaarden

 • U woont en staat ingeschreven in het vergunninggebied Wagenweggebied (zie kaart op tabblad Vergunninggebied).
 • U heeft geen eigen parkeervoorziening. Lees in de Parkeerverordening Purmerend 2020 wat wordt verstaan onder een eigen parkeervoorziening.
 • U bezit een auto en bent kentekenhouder van het motorvoertuig of door een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker van het motorvoertuig.

Kosten

 • per kalender jaar € 63,00
 • per kwartaal € 19,00
 • duplicaat € 19,00
 • kentekenwijziging € 12,00

Vergunninggebied

Klik op het plaatje voor de vergroting

Vergunninggebied Wagenweggebied: Chris Lanooystraat, Lambertus Huisengastraat, Overweerse Polderdijk 2 t/m 22 (even huisnummers) , Plateellaan, Prinsenhof, Toon Dupuisstraat, Veilinghof, Wagenweg, Wherekant.

plaatje vergunninggebied Wagenweggebied