Parkeervergunning bewoners Zuiderpolder

Wat u moet weten

 • Bewoners die op 1 juli 2020 al woonachtig zijn in het parkeervergunninggebied Zuiderpolder, geldt maximaal twee parkeervergunningen per adres. Dit geldt ook voor parkeervergunningen van bewoners die tot 1 juli 2020 in het bezit waren van een parkeervergunning voor de Binnenstad.
 • Parkeergelegenheid op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het maximaal aantal te verlenen vergunningen. Als u twee auto’s heeft en één daarvan op eigen terrein kan parkeren, kunt u dus maximaal één parkeervergunning aanvragen.
 • Nieuwe bewoners die na 1 juli 2020 in het parkeervergunninggebied Zuiderpolder komen wonen of binnen het parkeervergunninggebied Zuiderpolder verhuisd zijn, kunnen maximaal één vergunning aanvragen. Ook voor hen geldt dat parkeergelegenheid op eigen terrein in mindering wordt gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.
 • Met een parkeervergunning kan uitsluitend in dit vergunninggebied geparkeerd worden.
 • Aangezien de terreinen voor het gemeentehuis uiteindelijk gaan verdwijnen om plaats te maken voor de parkeergarage, staan we de vergunninghouders toe om ook hier te parkeren.
 • De parkeervergunning kan pas verstuurd worden vanaf het moment dat u op het adres ingeschreven staat.
 • Bewoners met een parkeervergunning kunnen ook in aanmerking komen voor een bezoekersvergunning.

Voorwaarden

 • U woont en staat ingeschreven in het vergunninggebied (zie kaart op tabblad Vergunninggebied).
 • U bezit een auto en bent kentekenhouder van het motorvoertuig of door een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker van het motorvoertuig.
 • U heeft geen eigen parkeervoorziening. Lees in de Parkeerverordening Purmerend 2020 wat wordt verstaan onder een eigen parkeervoorziening.

Kosten

 • per kalender jaar € 63,00

 • per kwartaal € 19,00

 • duplicaat € 19,00

 • kentekenwijziging € 12,00

Vergunninggebied

Klik op het plaatje voor de vergroting

De straatnamen in het vergunninggebied zijn:

Argonaut, Bernard NIeuwentijtstraat, Beukenstraat, Brantjesoever, De Burcht, Esdoornstraat, Fresiastraat, Hazelaarstate, Herengracht 1 t/m 18, Hyacintenstraat, Iepstate, Jaagweg, Julianastraat, Kastanjelaan, Lindestate, Magnoliastraat, Oranjestraat, Plataanstate, Populierenstraat, Purmersteenweg, Robiniastate, Stationsweg, Vooruitstraat, Wilgstate, Wilhelminalaan, Wolthuissingel.

De vergunning is ook geldig in het overloopgebied Zuiderpolder: Liduinatuin en Emmakade

plaatje vergunninggebied