Parkeervergunning voor mantelzorgers

Wat u moet weten

  • Een mantelzorgparkeervergunning is een bonnenboekje met 10 dagkaarten.
  • Het bonnenboekje voor mantelzorgers staat op naam van de mantelzorgontvanger.
  • In overleg met de mantelzorgregisseur van de gemeente wordt gekeken of u in aanmerking komt voor een mantelzorgparkeervergunning en zo ja, hoeveel bonnenboekjes u kunt afnemen.
  • Het bonnenboekje voor mantelzorgers geldt alleen in het parkeervergunninggebied waar de mantelzorgontvanger woont.
  • De mantelzorger legt de dagkaart goed zichtbaar achter de voorruit van de auto.
  • De mantelzorgparkeervergunning moet elk kalenderjaar opnieuw aangevraagd worden; deze wordt dus niet automatisch verlengd.

Voorwaarden

Kosten

De mantelzorgvergunning (bonnenboekje voor mantelzorgers) kost € 10,00 per boekje.

Aanvragen

Stuur uw aanvraag per email naar parkeren@purmerend.nl