Bereikbaarheid

Door werkzaamheden en/of evenementen kunt u tijdelijk hinder ondervinden op onderstaande straten en wegen.

Inrichting kruising Meteorenweg - Kometenstraat

Van 9 tot en met 23 december

Er vinden werkzaamheden aan de kruising Meteorenweg - Kometenstraat in Wheermolen-West plaats. We richten de kruising opnieuw in. Dit is onderdeel van de herinrichting Meteorenweg en Kometenstraat.

De flat Triton blijft gewoon bereikbaar, voor het parkeerterrein maken we een tijdelijke oprit. Deze is bereikbaar via de kruising Meteorenweg - Churchilllaan. Al het andere verkeer voor de Wheermolen-West kan de wijk alleen nog in via de rotonde Mercuriusweg - Churchilllaan.