Oplaadpunt elektrische auto aanvragen

Heeft u geen eigen terrein of privé parkeerplaats waar u uw elektrische auto kunt opladen? Dan kunt u een oplaadpunt aanvragen bij de gemeente.

Collectieve aanvraag

Uw aanvraag wordt niet individueel in behandeling genomen maar voor een grote groep. Daarom wordt uw aanvraag eerst op een wachtlijst geplaatst. De gemeente gaat daarna in overleg met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om alle binnengekomen verzoeken te inventariseren. Vervolgens wijzen we een aantal locaties aan waar een openbaar oplaadpunt wordt aangelegd.

Nadat een locatie is aangewezen als mogelijk oplaadpunt duurt het nog minimaal 6 maanden voordat het oplaadpunt echt wordt ingericht. Dit komt door de technische controle en juridische afhandeling (verkeersbesluit en eventuele bezwaarschriften).

Wat u moet weten

 • Voor de aanvraag van een oplaadpunt op eigen terrein, zoals in een garage of op een oprit, kunt u terecht bij commerciële aanbieders.
 • De oplaadpunten worden geplaatst op basis van aanvraag van eigenaren (zowel bewoners als bedrijven) van een elektrische auto. Hiermee voorkomen we dat we oplaadpunten in de stad plaatsen die niet of nauwelijks worden gebruikt.

Oplaadpunt aanvragen

De gemeente bekijkt welke locatie het meest geschikt is voor een oplaadpunt, hiervoor gelden de volgende regels:

 • Er moet vraag zijn naar een oplaadpunt van bewoners en/of bedrijven.
 • Laadpalen worden geplaatst op zichtlocaties, bijvoorbeeld bij winkelcentra of doorgaande wegen.
 • Oplaadpunten worden het liefst aangelegd op bestaande parkeervakken. 

Als u een laadpaal wilt en u kunt parkeren op eigen terrein, dan moet u zelf zorgen voor een oplaadpunt. Dit kan bij een commerciële aanbieder.

Deze oplaadpunten hebben een wijkfunctie en zijn niet alleen voor de aanvrager. Dat betekent dat iedereen met een elektrisch voertuig er gebruik van mag maken. De aanvrager heeft daardoor altijd enige loopafstand naar het oplaadpunt.

De aanvrager:

 • Is in bezit van of gaat op korte termijn een elektrische auto of 'plug in' hybride voertuig (met minimaal 45 km elektrisch bereik) aanschaffen/leasen.
 • Is inwoner van Purmerend of minimaal 18 uur per week werkzaam in Purmerend.
 • Parkeert op de openbare weg en heeft geen mogelijkheden tot laden op eigen terrein of op het terrein van de werkgever. Onder eigen terrein vallen ook (VVE) parkeerplaatsen en/of de (verplichte) mogelijkheid tot het huren/kopen van een parkeerplaats in combinatie met appartement. Als voor een werklocatie een aanvraag wordt ingediend, heeft de werkgever geen eigen terrein.
 • Is een toekomstige inwoner van Purmerend. Als iemand bijvoorbeeld in een nieuwbouwwijk gaat wonen en het woonadres al bekend is, kan diegene alvast een aanvraag indienen. De aanvraag wordt hierdoor in gang gezet waardoor de openbare laadpaal, kort na het opleveren van de wijk, geplaatst kan worden.
 • De gemeente Purmerend plaatst in de openbare ruimte uitsluitend oplaadpalen van de MRA*. Deze oplaadpalen worden betaald door de MRA en de gemeente.
 • Oplaadpunten op eigen terrein moet u zelf betalen.

*De Metropoolregio Amsterdam - kortweg MRA - is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten (waaronder Purmerend), de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam. Het metropoolgebied is het grondgebied van het noordelijk deel van de Randstad: van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot de Haarlemmermeer. MRA-elektrisch is het project van de MRA dat zich bezighoudt met de uitrol van een netwerk van oplaadpunten in de regio en het stimuleren van meer elektrische auto’s bij bedrijven en overheden.