Oplaadpunt elektrische auto aanvragen

Heeft u geen eigen terrein of privé parkeerplaats waar u uw elektrische auto kunt opladen? Kijk eerst op de laadkaart van Metropoolregio Amsterdam Elektrisch om te zien of er een publieke laadpaal bij u in de buurt is.

U kunt een verzoek indienen voor een openbare (publieke) laadpaal via Metropool Regio Amsterdam Elektrisch (MRA-Elektrisch. De gemeente controleert of de aanvraag voldoet aan alle regels. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, gaan we op zoek naar een geschikte plaats voor het oplaadpunt.

Nadat een plek gevonden is, duurt het nog minimaal 6 maanden voordat de laadpaal er staat. Er moeten veel stappen doorlopen worden met verschillende partijen. Ook stijgt het aantal aanvragen de afgelopen tijd snel.

 • De aanvrager is inwoner van Purmerend of minimaal 18 uur per week werkzaam in Purmerend, of
 • is een toekomstige inwoner van Purmerend. Als iemand bijvoorbeeld in een nieuwbouwwijk gaat wonen en het woonadres al bekend is, kan diegene alvast een aanvraag indienen. De aanvraag wordt in gang gezet zodat de openbare laadpaal kort na het opleveren van de wijk geplaatst kan worden.
 • De aanvrager is in het bezit van een elektrische auto of 'plug in' hybride voertuig (met minimaal 45 km elektrisch bereik) of gaat deze op korte termijn aanschaffen of leasen.
 • De aanvrager parkeert op de openbare weg en heeft geen mogelijkheden tot laden op eigen terrein of op het terrein van de werkgever. Onder eigen terrein vallen ook Vereniging van Eigenaren parkeerplaatsen en/of de (verplichte) mogelijkheid tot het huren/kopen van een parkeerplaats in combinatie met een appartement.

De gemeente Purmerend plaatst in de openbare ruimte uitsluitend oplaadpalen van de Metroregio Amsterdam (MRA). Deze oplaadpalen worden betaald door de MRA. Oplaadpunten op eigen terrein moet u zelf betalen.

 • Laadpalen worden het liefst geplaatst bij een winkelcentrum of doorgaande weg omdat deze plekken goed zichtbaar zijn.
 • Oplaadpunten worden aangelegd op bestaande parkeervakken.
 • Oplaadpunten worden met voorrang aangelegd op parkeervakken die haaks op de weg liggen.
 • Langsparkeervakken zijn minder geschikt omdat de Purmerendse politie stelt dat de kans hier groter is dat laadkabels over de openbare weg komen te lopen, wat kan leiden tot struikelgevaar.
 • Er moeten elektriciteitskabels aanwezig zijn.
 • Het trottoir moet breed genoeg zijn. Achter een laadpaal houden we graag een passeerbreedte van minstens 1,20 meter over. In uitzonderlijke gevallen, wanneer er weinig andere alternatieve plaatsen zijn voor de laadpaal, wordt een minimale passeerbreedte van 90 cm geaccepteerd.
 • De laadpaal mag niet te dicht op een boom staan. Bij de aanleg kunnen de boomwortels worden aangetast.
 • De laadpaal wordt het liefst niet binnen enkele meters van een raam van een woon- of slaapkamer geplaatst vanwege het licht dat de laadpaal afgeeft.
 • Deze oplaadpunten hebben een wijkfunctie en zijn niet alleen voor de aanvrager. Dat betekent dat iedereen met een elektrisch voertuig er gebruik van mag maken. De aanvrager heeft daardoor in verreweg de meeste gevallen te maken met enige loopafstand naar het oplaadpunt.